ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0803000998

วันที่ขอ : 14 Aug 2551

วันที่รับคำขอ : 14 Aug 2551

เลขที่ประกาศ : 6005

วันที่ประกาศ : 25 Feb 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6005

วันที่จดทะเบียน : 25 Feb 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางจุภาภรณ์ กังวานภมิ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับรองรับขาและเท้า

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 02 Jun 2559

IPC/ID

A47G 27/00

A61F 2/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :       การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับขาและเท้า ประกอบด้วย ส่วนฐานของอุปกรณ์รองรับขาและเท้าซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้มีความมั่นคงไม่ล้มขณะที่วางขาและเท้า และส่วนที่รองรับขาและเท้านั้นจะมีความยืดหยุ่น และมีระดับในกาเว้าที่เหมาะสม เพื่อรองรับขาและเท้าให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายขณะที่ใช้โอบกระชับเท้าให้ดีขึ้น ซึ่งมุ่งหมายในการแก้ปัญหาการเมื้อยล้ยตึง ปวด บริเวณขาและเท้า และช่วยให้มีการไหลเวียนของโลหิตได้ดียิ่งขึ้นจึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางขาและเท้า ป้องกันการเคลื่อนที่ของขาและเท้าขณะวางได้ 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์สำหรับรองรับขาและเท้า ประกอบด้วยหมอนที่มีความยืดหยุ่นได้ (1) ที่มีลักษณะเพื่อรองรับแรงกดทับของขาและเท้าได้ โดยบริเวณส่วนกลางของหมอนด้านบนมีส่วนเว้า (2) เป็นลักษณะครึ่งวงกลมเพื่อรองรับขาและเท้า 

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์สำหรับรองรับขาและเท้า ประกอบด้วยหมอนที่มีความยืดหยุ่นได้ (1) ที่มีลักษณะเพื่อรองรับแรงกดทับของขาและเท้าได้ โดยบริเวณส่วนกลางของหมอนด้านบนมีส่วนเว้า (2) เป็นลักษณะครึ่งวงกลมเพื่อรองรับขาและเท้า