ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0803001481

วันที่ขอ : 12 Dec 2551

วันที่รับคำขอ : 12 Dec 2551

เลขที่ประกาศ : 5093

วันที่ประกาศ : 25 Sep 2552

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 5093

วันที่จดทะเบียน : 25 Sep 2552

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางปราณี พลมณี

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ดูดควัน

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 07 Oct 2559

IPC/ID

A61B 16/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :       อุปกรณ์ดูดควัน ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์ดูดควันสำหรับดูดควันที่เกิดจากการจี้ไฟฟ้าด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้าในห้องผ่าตัด หรือสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ดูดควันที่ประกอบด้วยภาชนะดูดควัน สำหรับรองรับและเก็บกักกลิ่นและควันในเบื้องต้น ก่อนจะส่งผ่านกลิ่นและควันไปยังท่อนำควันเพื่อไปสู่เครื่องดูดเพื่อเก็บกักกลิ่นและควัน ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถดูดกลิ่นและควันได้ดี ซึ่งช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากกลิ่นไหม้และควันจากการจี้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.อุปกรณ์ดูดควัน ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์สำหรับดูดควันที่เกิดจากการจี้ไฟฟ้าด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า โดยประกอบไปด้วย เครื่องดูด (1) เป็นเครื่องที่ผลิตแรงดันในการดูด โดยประกอบไปด้วยส่วนเก็บกักกลิ่นและควัน (2) และส่วนผลิตแรงดันสำหรับการดูด (3) ซึ่งเชื่อมต่อกันไว้ด้วยท่อต่อเครื่องดูด (4) โดยที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนเก็บกักกลิ่นและควัน (2) ของเครื่องดูด (1) เชื่อมติดกับท่อต่อเครื่องดูด (5) โดยมีลักษณะพิเศษค

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.อุปกรณ์ดูดควัน ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์สำหรับดูดควันที่เกิดจากการจี้ไฟฟ้าด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า โดยประกอบไปด้วย เครื่องดูด (1) เป็นเครื่องที่ผลิตแรงดันในการดูด โดยประกอบไปด้วยส่วนเก็บกักกลิ่นและควัน (2) และส่วนผลิตแรงดันสำหรับการดูด (3) ซึ่งเชื่อมต่อกันไว้ด้วยท่อต่อเครื่องดูด (4) โดยที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนเก็บกักกลิ่นและควัน (2) ของเครื่องดูด (1) เชื่อมติดกับท่อต่อเครื่องดูด (5) โดยมีลักษณะพิเศษคือ ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของท่อต่อเครื่องดูด (5) ติดตั้งตัวเชื่อมต่อ (6) เพื่อเชื่อมต่อท่อต่อเครื่องดูด (5) เข้ากับท่อนำควัน (7) ที่ซึ่งปลายอีกด้านหนึ่งของท่อนำควัน (7) เชื่อมติดกับ ภาชนะดูดควัน (8) ที่มีลักษณะเป็นภาชนะที่มีปากเปิด มีรูปร่างคล้ายระฆังคว่ำสำหรับใช้เป็นส่วนที่เก็บกักควันที่ฟุ้งกระจาย โดยควันที่เกิดขึ้นจะถูกดูดผ่านภาชนะดูดควัน (8) ไปตามท่อนำควัน(7) ผ่านไปสู่เครื่องดูด (1) เพื่อกักเก็บควันไว้ที่ส่วนเก็บกักกลิ่นและควัน (2) ตามแรงดูดที่เกิดจากส่วนผลิตแรงดันสำหรับการดูด (3) ของเครื่องดูด (1) โดยที่ส่วนประกอบของอุปกรณ์ตามการประดิษฐ์นี้ เชื่อมต่อกันแบบที่สามารถถอดเข้าออกได้