ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0903000150

วันที่ขอ : 20 Feb 2552

วันที่รับคำขอ : 20 Feb 2552

เลขที่ประกาศ : 5770

วันที่ประกาศ : 12 Nov 2553

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 5770

วันที่จดทะเบียน : 12 Nov 2553

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับช่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 12 Jan 2560

IPC/ID

A61B 17/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      อุปกรณ์สำหรับช่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การช่วยผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในต่อมลูกหมาก ซึ่งอุปกรณ์นี้ใช้ในช่วงการเย็บท่อปัสสาวะเข้ากับกระเพาะปัสสาวะทำให้ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดได้ง่ายขึ้น โดยอุปกรณ์สำหรับช่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากนี้ ทำมาจากวัสดุโลหะชนิดสแตนเลส ประกอบไปด้วย ท่อยาว(1),ตัวล็อค(2),ที่จับ(3)และช่อง(4)

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :      1.อุปกรณ์สำหรับช่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย             ท่อยาว (1)มีลักษณะเป็นท่อยาว กลม ปลายด้านหนึ่งเป็นท่อยาวตรง ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นท่อที่มีลักษณะโค้งงอ โดยปลายสุดด้านหนึ่งจะมีตัวล็อค(2) มีรูปร่างลักษณะกลวยปลายปิด ส่วนหนึ่งของตัวล็อค(2)ถูกนำมาเชื่อมต่อกับท่อยาว(1)ก็จะมีส่วนของที่จับ(3) ที่มีลักษณะเป็นท่อเล็กยาว แบบ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

     1.อุปกรณ์สำหรับช่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย             ท่อยาว (1)มีลักษณะเป็นท่อยาว กลม ปลายด้านหนึ่งเป็นท่อยาวตรง ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นท่อที่มีลักษณะโค้งงอ โดยปลายสุดด้านหนึ่งจะมีตัวล็อค(2) มีรูปร่างลักษณะกลวยปลายปิด ส่วนหนึ่งของตัวล็อค(2)ถูกนำมาเชื่อมต่อกับท่อยาว(1)ก็จะมีส่วนของที่จับ(3) ที่มีลักษณะเป็นท่อเล็กยาว แบบตัน ถูกนำมาเชื่อมต่อกับท่อยาว(1)ในแนวตั้งฉาก ด้านปลายสุดของท่อยาว(1)ซึ่งเป็นปลายโค้งงอ เป็นแบบปลายเปิด ด้านปลายเป็นช่อง(4)สำหรับสอดเข็มเข้าไปยังช่อง(4)พอดี             2.อุปกรณ์สำหรับช่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง ช่อง(4)ที่มีช่องลึกเข้าไปข้างในลึก 0.5-1.0 เซนติเมตร เพื่อยึดเข็มให้กระชับ