ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0903000475

วันที่ขอ : 21 May 2552

วันที่รับคำขอ : 21 May 2552

เลขที่ประกาศ : 6868

วันที่ประกาศ : 17 Jan 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6868

วันที่จดทะเบียน : 17 Jan 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดดามกระดูกสะโพก

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 24 Feb 2560

IPC/ID

G09B 23/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :       การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดการดามกระดูดสะโพก ซึ่ง ทำมาจากวัสดุทนความร้อน ประกอบด้วย ส่วนด้ามจับที่มีลักษณะจับถนัดมือ ส่วน  เชื่อมต่อและส่วนปลายของอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมกลวงปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน ซึ่งจะสอดเข้าที่แผ่นข้างของสกรูยึดสะโพกแบบไดนามิกเพื่อให้สามารถโยกหมุน แผ่นข้างของสกรูยึดสะโพกแบบไดนามิกจากทิศทางชี้ไปด้านหน้าตั้งฉากกับต้นขาให้  เคลื่อนกลับมาในแนวขนานกับต้นขาพร้อมยึด แผ่นข้างด้วยการใส่สกรู เข้ากับลำกระดูก ต้นขา โดยเป็นตัวเสริมการทำงานของสกรูยึดสะโพกแบบไดนามิกให้ง่ายต่อการผ่าตัด มากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้แผลผ่าตัดเล็กลง และผู้ป่วยเสียเลียดระหว่างผ่าตัดและเกิด ภาวะแทรกซ้อนน้อยลงทำให้ผ้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้น 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1 อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดดามกระดูกสะโพกตามการประดิษฐ์นี้ ทำมาจาก วัสดุทนความร้อน ประกอบดวย ส่วนด้ามจับ (1), ส่วนปลาย (2) และส่วนเชื่อมต่อ (3) โดยส่วนด้ามจับ (1) นั้นมีลักษณะเป็นด้ามกลมจับถนัดมือทำหน้าที่เป็นส่วนสำหรับโยก หรือหมุนสกรูยึดสะโพกแบบไดนามิก และส่วนปลาย (2) มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม  กลวงปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน โดยทำหน้าที่ล็อคหรือยึดปลายของแผ่านข้างของสกรู และส่วน เชื่อมต่อ (3) นั

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1 อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดดามกระดูกสะโพกตามการประดิษฐ์นี้ ทำมาจาก วัสดุทนความร้อน ประกอบดวย ส่วนด้ามจับ (1), ส่วนปลาย (2) และส่วนเชื่อมต่อ (3) โดยส่วนด้ามจับ (1) นั้นมีลักษณะเป็นด้ามกลมจับถนัดมือทำหน้าที่เป็นส่วนสำหรับโยก หรือหมุนสกรูยึดสะโพกแบบไดนามิก และส่วนปลาย (2) มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม  กลวงปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน โดยทำหน้าที่ล็อคหรือยึดปลายของแผ่านข้างของสกรู และส่วน เชื่อมต่อ (3) นั้นมีลักษณะรูปร่างแบบตัวแอล (L) ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างส่วนด้ามจับ (1) และส่วนปลาย (2) ซึ่งวิธีการเสียบส่วนปลาย (2) ครอบเข้ากับแผ่นข้างของสกรูเพื่อ ล็อคหรือยึดปลายของแผ่นข้างของสกรู ทำให้สามารถโยกหมุนสกรูยึดให้เข้าที่              โดยมีลักษณะพิเศษคือ             เป็นอุปกรณ์ในการผ่าตัดดามกระดูกสะโพกโดยส่วนปลาย (2) มีลักษณะเป็นแท่ง สี่เหลี่ยมกลวงปลายเปิดทั้ง 2 ด้าน และส่วนเชื่อมต่อ (3) นั้นมีลักษณะรูปร่างแบบตัวแอล (L) ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างส่วนด้ามจับ  (1) และส่วนปลาย (2) ซึ่งวิธีการเสียบส่วนปลาย  (2) ครอบเข้ากับแผ่นข้างของสกรูเพื่อล็อคหรือยึดปลายของแผ่นข้างของสกรู