ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0903001469

วันที่ขอ : 25 Dec 2552

วันที่รับคำขอ : 25 Dec 2552

เลขที่ประกาศ : 5816

วันที่ประกาศ : 03 Dec 2553

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 5816

วันที่จดทะเบียน : 03 Dec 2553

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสุดารัตน์ บุญเลิศ, อาจารย์ นายแพทย์อนุวัฒน์ ดวงประทีป, นางพิชชุดา วิรัชพินทุ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ประคองสะโพกและขา

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 06 Oct 2560

IPC/ID

A61B 17/14

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      อุปกรณ์ประคองสะโพกและขา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่รองรับบริเวณสะโพกจนถึงต้นขา และส่วนที่รองรับส่วนหัวเข่าและน่อง เพื่อรองรับบริเวณข้อเข่าและขาหนีบไว้ เมื่อผู้ป่วยต้องการขยับตัวหรือพลิกตะแคงตัวจะสามารถทำได้ โดยไม่เกิดการงอของข้อสะโพกที่เป็นตำแหน่งที่แทงเข็มไว้ ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากภาวะเลือดคลั่ง และผู้ป่วยจะรู้สึกผ่อนคลายความวิตกกังวล และลดการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณหลังได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.อุปกรณ์ประคองสะโพกและขาตามลักษณะการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ส่วนที่รองรับสะโพกถึงต้นขา และส่วนที่รองรับหัวเข่าและน่อง โดยในส่วนที่รองรับสะโพกถึงต้นขา ประกอบไปด้วย แกนแข็งกลาง(1),ตัวล๊อคสายเข็มขัด(2),สายเข็มขัด (3),แผ่นพลาสติกรองรับหน้าท้อง(4),แผ่นพลาสติกปิดแผล(5),ตัวล๊อคสายเข็มขัด(6),สายเข็มขัด(7),ตัวยึดสายเข็มขัด(8),ตัวยึดสายเข็มขัด(9)แผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(10),แผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(11),ตัวล๊อคสายเข็มขัด(12)และสายเข็มขัด(13)ซึ่งแกน

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.อุปกรณ์ประคองสะโพกและขาตามลักษณะการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ส่วนที่รองรับสะโพกถึงต้นขา และส่วนที่รองรับหัวเข่าและน่อง โดยในส่วนที่รองรับสะโพกถึงต้นขา ประกอบไปด้วย แกนแข็งกลาง(1),ตัวล๊อคสายเข็มขัด(2),สายเข็มขัด (3),แผ่นพลาสติกรองรับหน้าท้อง(4),แผ่นพลาสติกปิดแผล(5),ตัวล๊อคสายเข็มขัด(6),สายเข็มขัด(7),ตัวยึดสายเข็มขัด(8),ตัวยึดสายเข็มขัด(9)แผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(10),แผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(11),ตัวล๊อคสายเข็มขัด(12)และสายเข็มขัด(13)ซึ่งแกนแข็งกลาง(1)โดยเชื่อมติดกับแผ่นพลาสติกรองรับหน้าท้อง(4)โดยการร้อยสายเข็มขัดผ่านช่องเปิด(21)และส่วนตัวล๊อคสายเข็มขัด(2)และส่วนตัวล๊อคสายเข็มขัด(6)นั้นยึดติดกับส่วนด้านข้างของแผ่นพลาสติกรองรับหน้าท้อง(4)โดยใช้น๊อตยึดติด และแผ่นพลาสติกปิดแผล(5)ซึ่งจะมีช่องเปิด(21)อยู่ทั้ง 4 มุม สายเข็มขัด(7)จะมีตัวยึดสายเข็มขัด(8)ยึดติดอยู่เพื่อประคองไม่ให้สายเข็มขัดเกิดการบิดตัวขณะใช้งาน ส่วนแผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(10)แผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(11)มีช่องเปิด (21)อยู่บริเวณกึ่งกลางของแผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(11)โดยบริเวณด้านบนของแผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(11)จะมีส่วนตัวล๊อคสายเข็มขัด(12)ยึดติดอยู่ ในส่วนที่รองรับหัวเข่าและน่องประกอบไปด้วย แกนแข็งที่รองรับหัวเข่าและน่อง(14),ตัวล๊อคสายเข็มขัด(15),แผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(16),สายเข็มขัด(17),ตัวล๊อคสายเข็มขัด(18),แผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(19),และสายเข็มขัด(20)โดยแกนแข็งที่รองรับหัวเข่าและน่อง(14)ซึ่งด้านบนของแกนแข็งที่รองรับหัวเข่าและน่อง(14)จะเชื่อมติดกับแผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(16)และส่วนบนของแผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(16)มีสายเข็มขัด(17) ยึดติดอยู่ โดยด้านใดด้านหนึ่งของสายเข็มขัด(17)ตัวล๊อคสายเข็มขัด(15)ยึดติดอยู่ ส่วนบริเวณด้านล่างของแกนแข็งที่รองรับหัวเข่าและน่อง (14)จะเชื่อมติดกับแผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(19)และส่วนบนของแผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(19)มีสายเข็มขัด(20)ยึดติดอยู่ โดยด้านใดด้านหนึ่งของสายเข็มขัด (20)มีตัวล๊อคสายเข็มขัด(18)ยึดติดอยู่ทำหน้าที่เป็นตัวล๊อคไม่ให้สายเข็มขัด(20)เคลื่อนที่ 2.อุปกรณ์ประคองสะโพกและขา ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง แผ่นพลาสติกยืดหยุ่น(10),(11),(16)และ(19)เลือกได้จากยางหรือพลาสติก 3.อุปกรณ์ประคองสะโพกและขาตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง สายเข็มขัด(3),(7),(13),(17)และ(20)สามารถเลือกได้จากวัสดุชนิดเส้นใยสังเคราะห์ หรือผ้า