ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1003000275

วันที่ขอ : 26 Mar 2553

วันที่รับคำขอ : 26 Mar 2553

เลขที่ประกาศ : 9881

วันที่ประกาศ : 15 May 2558

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 9881

วันที่จดทะเบียน : 15 May 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง, นายวีระเวช อรธนาลัย

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉวีวรรณ บุนนาค, อาจารย์ ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง, รองศาสตร์จารย์ ดร.ปัทมา เอกโพธิ์, รองสาสตร์จารย์ ดร.นายแพทย์อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์, รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอัญชลี ตั้งตรงจิตร, ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการสกัดสารก่อภูมิแพ้สำหรับวัคซีนโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 09 Feb 2561

IPC/ID

C07K 1/14

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      กรรมวิธีการสกัด สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการสกัดโปรตีนที่เป็น สารก่อภูมิแพ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นน้ำยาสำหรับตรวจทดสอบภูมิแพ้ และเป็นวัคซีนที่ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น เพื่อให้ได้ปริมาณสารก่อภูมิแพ้ตามมาตรฐานของ WHO และ CBER ของ US FDA สามารถใช้แทนวัคซีนโรคภูมิแพ้ที่นำเข้าจากต่างประเทศได้

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :      1. กรรมวิธีการสกัดสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ                     - ไรฝุ่นที่ผ่านการแช่แข็ง (Fresh frozen Mite) (มีความบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95)          จำนวน 1 กรัม ปั่นเหวี่ยงในสารละลาย (PBS) p

แท็ก : สิทธิบัตรยา

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

     1. กรรมวิธีการสกัดสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ                     - ไรฝุ่นที่ผ่านการแช่แข็ง (Fresh frozen Mite) (มีความบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95)          จำนวน 1 กรัม ปั่นเหวี่ยงในสารละลาย (PBS) pH 7.0-8.0 จำนวน 3-6 มิลลิลิตร                     นำไปหมุน (Rotate) ที่อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 12 - 16 ชั่วโมง                     -หลังจากนั้นนำหลอดบรรจุไรฝุ่นดังกล่าวมาวางบนน้ำแข็ง แล้วทำการสกัดโปรตีน                     จากตัวไรฝุ่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonicate) โดยใช้เครื่อง sonicator จนเป็น                     สารละลายเนื้อเดียวกันทีละหลอด เป็นเวลาประมาณ 30 นาที                     -นำไปปั่นเหวี่ยงอุณหภูมิระหว่าง 4-8 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วรอบ 12,000 rpm          นาน 20 นาที นำมาวางบนน้ำแข็ง ค่อยๆดูดสารละลายชั้นที่มีสีเหลืองใส ใส่หลอด                     ปั่นเหวี่ยงหลอดใหม่ที่สะอาด                     -นำสารสกัดที่ได้ไปกรองผ่านกระดาษกรองขนาดรูกรอง 0.22 ไมโครเมตร เพื่อให้                     ปราศจากเชื้อปนเปื้อน ติดฉลากวันที่ผลิต และเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส