ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0903000476

วันที่ขอ : 21 May 2552

วันที่รับคำขอ : 21 May 2552

เลขที่ประกาศ : 6059

วันที่ประกาศ : 11 Mar 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6059

วันที่จดทะเบียน : 11 Mar 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ฝึกหัดจัดลำกระดูกหัก

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 24 Feb 2560

IPC/ID

G09B 23/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :     อุปกรณ์ฝึกหัดจัดกระดูกข้อมือหัก มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับฝึกฝนจัดกระดูก   เมื่อผู้ป่วยกระดูกข้อมือหัก ทำให้แทยพ์ผู้ฝึกฝนในการจัดลำกระดูกจะมีความรู้สึกเหมือนจัดกระดูกจริง  โดยอุปกรณ์ฝึกจัดลำกระดูกหักนี้ ประกอบไปด้วย วัสดุชิ้นที่หนึ่ง (1) วัสดุชิ้นที่สอง (2) และวัสดุยืดหยุ่น (3) โดยวัสดุชิ้นที่หนึ่ง (1) และวัสดุชิ้นที่สอง (2) เป็นแท่งยาวจะทำหน้าที่เป็นลำกระดูก หักตรงกลางบริเวณกรดูกหักห่อหุ้มด้วยวัสดุยืดยหุ่น (3) ทำหน้าที่คล้ายกับกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มของลำกระดูก  

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์ฝึกหัดจัดกระดูกข้อมือหัก ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย วัสดุจำนวน  3 ชิ้น  คือ วัสดุชิ้นที่หนึ่ง (1) วัสดุชิ้นที่สอง (2) และวัสดุยืดหยุ่น (3) โดยมีรายละเอียดดังนี้           - วัสดุชิ้นที่หนึ่ง (1) และวัสดุชิ้นที่สอง (2) มีลักษณะเป็นแท่งยาว ด้านหนึ่งมีลักษณะปลายตัดตรง ราบเรียบ ส่วนด้านตรงข้ามสามารถเลือกได้ทั้งแบบปลาย

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. อุปกรณ์ฝึกหัดจัดกระดูกข้อมือหัก ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย วัสดุจำนวน  3 ชิ้น  คือ วัสดุชิ้นที่หนึ่ง (1) วัสดุชิ้นที่สอง (2) และวัสดุยืดหยุ่น (3) โดยมีรายละเอียดดังนี้           - วัสดุชิ้นที่หนึ่ง (1) และวัสดุชิ้นที่สอง (2) มีลักษณะเป็นแท่งยาว ด้านหนึ่งมีลักษณะปลายตัดตรง ราบเรียบ ส่วนด้านตรงข้ามสามารถเลือกได้ทั้งแบบปลายตัดตรง ราบเรียบ หรือ แบบปลายคล้ายปากฉลาม เป็นแนวเอียง ซึ่งมีวัสดุทั้งสองชิ้นมีลักษณะเหมือนกัน โดยนำวัสดุชิ้นที่หนึ่ง (1) มาวางประกบกับวัสดุชิ้นที่สอง (2) โดยมีวัสดุยืดหยุ่น (3) ที่เป้นตัวเชื่อมต่อ ที่ทำหน้าที่คล้ายกล้ามเนื้อ และเยื่อหุ้มกระดูก 2.  อุปกรณ์ฝึกหักจัดกระดูกข้อมือหัก ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง วัสดุชิ้นที่หนึ่ง (1), วัสดุชิ้นที่สอง(2) วัสดุที่เหมาะสมที่สุดสามารถเลือกได้จากวัสดุชนิดไม้  3. อุปกรณ์ฝึกหักจัดกระดูกข้อมือหัก ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง วัสดุยืดหยุ่น (3) สามารถเลือกได้จากวัสดุชนิดยางพารา