ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1003000472

วันที่ขอ : 04 Jun 2553

วันที่รับคำขอ : 04 Jun 2553

เลขที่ประกาศ : 5817

วันที่ประกาศ : 03 Dec 2553

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 5817

วันที่จดทะเบียน : 03 Dec 2553

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางนวพร เหมือนเงิน

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หมอนรองรับท้องสำหรับหญิงตั้งครรภ์

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 19 Apr 2561

IPC/ID

A47G 9/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นหมอนรองรับท้องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ มีลักษณะเป็นหมอน รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างของหมอนด้านใดด้านหนึ่งบริเวณตรงกึ่งกลางของหมอนมีลักษณะ เว้าเข้าไปเพื่อทำหน้าที่รองรับบริเวณส่วนท้องของหญิงตั้งครรภ์ และลักษณะของหมอนจะมีความ หนาแตกต่างกันโดยด้านบริเวณที่มีส่วนเว้านั้นจะมีความหนาของหมอนน้อยกว่าด้านที่ไม่มีส่วนเว้า เพื่อจะรองรับและสามารถช่วยถ่ายเทน้ำหนักจากท้องของหญิงตั้งครรภ์ได้ดีขึ้น และเพื่อช่วยให้ หญิงตั้งครรภ์สามารถนอนได้สบายขึ้นลดอาการเมื่อยล้า อาการปวดหลัง หรือการปวดชายโครง นอนได้นาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ให้มีการไหลเวียนโลหิต ไปเลี้ยงมดลูกได้ดีขึ้น

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. หมอนรองรับท้องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ มีลักษณะเป็นหมอนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านข้างของหมอนด้านใดด้านหนึ่งบริเวณตรงกึ่งกลางของหมอนมีลักษณะเว้า (1) เข้าไปเพื่อทำ หน้าที่รองรับบริเวณส่วนท้องของหญิงตั้งครรภ์ โดยลักษณะของหมอนจะมีความหนาแตกต่างกัน โดยด้านบริเวณที่มีส่วนเว้านั้นจะมีความหนาของหมอนน้อยกว่าด้านที่ไม่มีส่วนเว้า เพื่อจะรองรับ และสามารถช่วยถ่ายเทน้ำหนักจากท้องของหญิงตั้งครรภ์ได้ดีขึ้น โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีลักษณะเป็นหมอนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างของหมอนด้านใ

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. หมอนรองรับท้องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ มีลักษณะเป็นหมอนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านข้างของหมอนด้านใดด้านหนึ่งบริเวณตรงกึ่งกลางของหมอนมีลักษณะเว้า (1) เข้าไปเพื่อทำ หน้าที่รองรับบริเวณส่วนท้องของหญิงตั้งครรภ์ โดยลักษณะของหมอนจะมีความหนาแตกต่างกัน โดยด้านบริเวณที่มีส่วนเว้านั้นจะมีความหนาของหมอนน้อยกว่าด้านที่ไม่มีส่วนเว้า เพื่อจะรองรับ และสามารถช่วยถ่ายเทน้ำหนักจากท้องของหญิงตั้งครรภ์ได้ดีขึ้น โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีลักษณะเป็นหมอนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างของหมอนด้านใดด้านหนึ่งบริเวณตรง กึ่งกล่างของหมอนมีลักษณะเว้า (1) เข้าไปเพื่อทำหน้าที่รองรับบริเวณส่วนส่วนท้องของหญิงตั้งครรภ์ โดยลักษณะของหมอนจะมีความหนาแตกต่างกันโดยด้านบริเวณที่มีส่วนเว้านั้นจะมีความหนาของ หมอนน้อยกว่าด้านที่ไม่มีส่วนเว้า