ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0903000760

วันที่ขอ : 23 Jul 2552

วันที่รับคำขอ : 23 Jul 2552

เลขที่ประกาศ : 7106

วันที่ประกาศ : 24 Apr 2555

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 7106

วันที่จดทะเบียน : 24 Apr 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดจัดกระดูกข้อมือหักให้เข้าที่

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 15 May 2560

IPC/ID

G09B 23/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :      หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดดามกระดูกข้อมือหักให้เข้าที่ ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็น แบบจำลองข้อมือที่มีส่วนแกนซึ่งเป็นส่วนที่จำลองลำกระดูกแขนบริเวณเหนือข้อมือ และส่วนโค้งมนที่ เป็นส่วนที่จำลองกระดูกบริเวณข้อมือ ปลายส่วนหนึ่งของส่วนโค้งมนจะมีรูเจาะเพื่อเชื่อมส่วนโค้งมน เข้ากับส่วนเหยียดยาวซึ่งเป็นส่วนที่จำลองนิ้วมือซึ่งจะเป็นหัวแม่มือ และอีกสี่นิ้วที่เหลือ โดยส่วนแกน และส่วนโค้งมนเชื่อมติดกันด้วยวัสดุเชื่อมติดที่มีความยืดหยุ่นสูง ในลักษณะที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเหลื่อม ซ้อนทับกัน เพื่อจำลองลักษณะการหักของข้อมือ ซึ่งเมื่อดึงยืดส่วนแกนและส่วนโค้งมนออกจากกันใน ทิศทางตรงข้าม ส่วนที่ทับซ้อนกันจะแยกออก โดยความยืดหยุ่นของวัสดุเชื่อมติดจะทำหน้าที่คล้าย เป็นกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มกระดูก จะให้ความรู้สึกเสมือนกับดึงกระดูกหักและจัดให้เข้าที่ในผู้ป่วย จริงๆ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดจัดกระดูกข้อมือหักให้เข้าที่  ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย   3 ส่วนคือ ส่วนแกน (1), ส่วนโค้งมน (2), และส่วนเหยียดยาว (4) โดยมีายละเอียดดังกนี้             ส่วนแกน (1) เชื่อมติดในลักษณะที่มีส่วนซ้อนทับกันกับส่วนปลายมน (2) ที่เป็นวัสดุแข็งรูปร่าง โค้งมน คล้ายรูปตัวยู โดยมีวัสดุเชื่อมติดความยืดหยุ่นสูง (7) เชื่

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดจัดกระดูกข้อมือหักให้เข้าที่  ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย   3 ส่วนคือ ส่วนแกน (1), ส่วนโค้งมน (2), และส่วนเหยียดยาว (4) โดยมีายละเอียดดังกนี้             ส่วนแกน (1) เชื่อมติดในลักษณะที่มีส่วนซ้อนทับกันกับส่วนปลายมน (2) ที่เป็นวัสดุแข็งรูปร่าง โค้งมน คล้ายรูปตัวยู โดยมีวัสดุเชื่อมติดความยืดหยุ่นสูง (7) เชื่อมต่อระหว่างส่วนแกน (1) กับส่วนโค้งมน (2) ที่มีรูเจาะ (3) อยู่ที่พื้นผิวด้านบนโดยรอบบริเวณส่วนโค้งมน (2) เพื่อเป็นส่วนสำหรับคล้องเกี่ยวเพื่อ เชื่อมยึดกับส่วนเหยียดยาว (4) ที่เป็นวัสดุแข็งที่ยื่นยาวออกไปจากส่วนโค้งมนแล้วโค้งกลับมา ประกอบด้วย ส่วนเหยียวยาวสำหรับนิวหัวแม่มือ (5) ซึ่งเป็นการจำลองกระดูดนิ้วมือในส่วนนิ้วหัวแม่มือ และส่วนเหยีดยาวสำหรับนิ้วอื่น (6) ที่เป็นการจำลองลักษณะของกระดูดนิ้วมือที่เหลือรวมกัน 2. หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดจัดกระดูกข้อมือหัก  ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง วัสดุเชื่อมติด ความยืดหยุ่นสูง (7) สามารถเลือกได้จากวัสดุในกลุ่มยางพารา และหรือ ซิลิโคน และหรือ สารผสมของมัน