ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1003000237

วันที่ขอ : 19 Mar 2553

วันที่รับคำขอ : 19 Mar 2553

เลขที่ประกาศ : 6290

วันที่ประกาศ : 10 Jun 2554

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร : 6290

วันที่จดทะเบียน : 10 Jun 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร, ผศ.สุรพล พิบูลโภคานันท์, รศ.พญ.อรทัย พิบูลโภคานันท์, พญ.วิภาดา ปาริยะประเสริฐ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตน้ำยาที่สกัดมาจากโปรตีนในสัตว์น้ำ

สถานะสุดท้าย : แจ้งการต่ออายุ

วันที่ตามสถานะ : 24 Jan 2561

IPC/ID

C07K 1/14

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :       กรรมวิธีการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์น้ำ ตามการประดิษฐ์นี้ เป็น กรรมวิธีการสกัดเพื่อให้ได้น้ำยาสกัดโปรตีนสารก่อภูมิแพ้ สำหรับใช้ในการวินิจฉัยสาเหตุการแพ้ อาหารที่มีเนื้อจากสัตว์น้ำเป็นส่วนประกอบ ผลจากการวินิจฉัยเมื่อใช้น้ำยาสกัดโปรตีนนี้ ทำให้ ผู้ป่วยวินิจฉัยจะทำให้ผู้ป่วยงดหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของสัตว์น้ำที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ได้ โดยกรรมวิธีสกัดนี้จะได้น้ำยาสกัดโปรตีนสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์น้ำ ที่มี ลักษณะเป็นของเหลว มาบรรจุในขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสเพื่อนำไปใช้ งานต่อไป

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.กรรมวิธีการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์น้ำ ตามการประดิษฐ์นี้ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ           ขั้นตอนที่ 1 วิธีการตัดแยกเนื้อ การตัดแยกและอบแห้งส่วนเนื้อของสัตว์ ทำการตัดแยกเอาชิ้นเนื้อจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ แล้วนำมาล้างเนื้อดิบเพื่อกรองแยกเอาเกลือแร่ออก           ขั้นตอนที่ 2 อบแห้งส่วนเนื้อของสัตว์    &

แท็ก :

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

เอกสารแบบพิมพ์คำขอ Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

แบบพิมพ์คำขอ Read File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.กรรมวิธีการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์น้ำ ตามการประดิษฐ์นี้ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ           ขั้นตอนที่ 1 วิธีการตัดแยกเนื้อ การตัดแยกและอบแห้งส่วนเนื้อของสัตว์ ทำการตัดแยกเอาชิ้นเนื้อจากสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ แล้วนำมาล้างเนื้อดิบเพื่อกรองแยกเอาเกลือแร่ออก           ขั้นตอนที่ 2 อบแห้งส่วนเนื้อของสัตว์            แล้วนำเนื้อดิบไปผ่านการอบแห้ง มาผ่านการบดจนเป็นผง จากนั้นนำเนื้ออบแห้งที่เป็นผงที่ยังไม่สกัดไปเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด -20  ํC      ขั้นตอนที่ 3 การสกัดโปรตีนสารก่อภูมิแพ้จากผงเนื้ออบแห้ง                     1) นำผงเนื้ออบแห้ง มาละลายในน้ำยาที่เหมาะสมสำหรับการประดิษฐ์นี้                     2) อัตราส่วนในการผสมระหว่างผงเนื้ออบแห้ง 1 ส่วนต่อน้ำยา 9 ส่วน          (น้ำหนักต่อปริมาตร) คนน้ำยาที่มีผงเนื้ออบแห้งเป็นเวลาประมาณ 60-80 นาที ที่อุณหภูมิ          ระหว่าง 3-5 องศาเซลเซียส                     3) จากนั้นทำการแยกส่วนผงเนื้อที่ไม่ละลายออกจากส่วนน้ำยาสกัดโดยการ          ใช้แรงเหวี่ยงที่ 17,210 จี เป็นเวลา ระหว่าง 25-35 นาที                     4) เทแยกส่วนของน้ำยาสกัด แล้วนำน้ำยาสกัดไปกรองผ่านแผ่นกรองที่มี          ช่องผ่านขนาด 45 ไมครอน แล้วเก็บบรรจุน้ำยาสกัดที่ผ่านการกรองในขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อ          แล้ว จากนั้นเก็บน้ำยาสกัดโปรตีนสารก่อภูมิแพ้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะใช้ 2.กรรมวิธีการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์น้ำ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งน้ำยา ประกอบไปด้วย                     - สารละลายโซเดียมคลอไรด์ อัตราส่วน 0.5 % น้ำหนัก/ปริมาตร                     - สารละลายฟีนอล              อัตราส่วน 0.4 % น้ำหนัก/ปริมาตร                     - โซเดียมไบคาร์บอเนต         อัตราส่วน 0.25 %น้ำหนัก/ปริมาตร