ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0601004458

วันที่ขอ : 14 Sep 2549

วันที่รับคำขอ : 14 Sep 2549

เลขที่ประกาศ : 91640

วันที่ประกาศ : 30 Sep 2551

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตัวแทน : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ พรมทา, นายธนพัฒน์ บุตรอุดร, นายสำรวย โพธิสาย

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับการนึ่ง

สถานะสุดท้าย : ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณา

วันที่ตามสถานะ : 16 Feb 2558

IPC/ID

A47J 27/16

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : อุปกรณ์สำหรับนึ่งใช้สำหรับนึ่งข้าวเหนี่ยวที่มีลักษณะประกอบด้วย ส่วนฐานเป็นแผ่นรูป วงกลมที่มีรูเล็ก ๆ ทั้วทั้งแผ่น ตรงกลางมีรูเปิดเพื่อต่อท่อรูปทรงกระบอกโดยที่ผนังท่อจะมีรูเล็กๆ เช่นเดียวกับแผ่นวงกลม โดยรอบรูปทรงกระบอกนั้น เพื่อให้ไอความร้อน สามารถกระจายเข้าไป ยังข้าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้เวลาที่ใช้ในการนึ่งข้าวลดลง

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. อุปกรณ์สำหรับนึ่งมีลักษณะประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนฐาน (1) และส่วนที่เป็นท่อ แกนกลาง (2) โดยมีส่วนฐาน (1) จะมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมที่ทำการเจาะรูเล็ก ๆ (3) ทั่วทั้งแผ่น เพื่อระบายไอความร้อน และมีส่วนรูเปิด (4) ตรงกลางแผ่นจะมีท่อแกนกลาง (2) รูปทรงกระบอก ปลายบนปิด (5) ต่อยื่นขึ้นด้านบน และ ส่วนผนังท่อแกนกลาง (2) มีรูเจาะเล็ก ๆ (6) โดยรอบเพื่อระบายไอความร้อน 2. อุปกรณ์สำหรับนึ่งตามข้อ 1 ซึ่งส่วนที่เป็นท่อแกนกลาง (2) มีลักษณะมีลักษณะรูป ทรงกระบอกสามขนาดเชื่อมต่อกัน โด

แท็ก :