ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0601004539

วันที่ขอ : 14 Sep 2549

วันที่รับคำขอ : 14 Sep 2549

เลขที่ประกาศ : 98193

วันที่ประกาศ : 10 Sep 2552

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตัวแทน : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมณฑป สิงห์คศิริ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เตาประหยัดพลังงาน

สถานะสุดท้าย : ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณา

วันที่ตามสถานะ : 07 Mar 2559

IPC/ID

F24C 15/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : เตาประหยัดพลังงาน ที่มีลักษณะเฉพาะคือ ที่ผนังเตาติดตั้งท่อปลายปิด รูปตัวแอล หน้า ตัดสี่เหลี่ยม (14) เจาะรู (15) ที่ฐานส่วนหนึ่ง ซึ่งตรงกับรูที่ผนังเตา พร้อมติดตั้งถังน้ำล่าง (6) และ ถังน้ำบน (7) รองรับท่อระบายควันล่าง (2) ซึ่งยึดติดกับท่อระบายควันบน (10) โดยภายในท่อ ระบายควันล่าง (2) สอดด้วยท่อระบายควันส่วนใน (8) และเหนือขึ้นไปติดตั้งกรวยดักควัน(9)

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เตาประหยัดพลังงาน มีลักษณะที่ประกอบด้วย ตัวเตา (1) ลักษณะรูปทรงกระบอก ปลายล่างปิด และปลายบนเปิด ซึ่งถูกปิดด้วยฝาปิดหลังเตา (3) ผนังเตาด้านล่างเจาะรู (13) สำหรับ สวมรับกับฝาปิดหน้าเตา (4) รวมทั้งติดตั้งกล่องเติมเชื้อเพลิงละเอียด (5) ที่ผนังเตาและผนังเจาะรู (13) ดังกล่าวมีไว้สำหรับสวมใส่เหล็กแกนอากาศนอน (12) เพื่อไว้ใช้สำหรับให้อากาศขณะเติม เชื้อเพลิงซึ่งจะต้องสอดช่องกับเหล็กสร้างแกนอากาศต่อ (11) ที่ถูกสวมเข้าที่ช่องด้านบน (16) ของ ตัวเตา (1) มีลักษณะเฉพาะคือ ที่ผนังเตาติดตั

แท็ก :