ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0601004541

วันที่ขอ : 14 Sep 2549

วันที่รับคำขอ : 14 Sep 2549

เลขที่ประกาศ : 92111

วันที่ประกาศ : 31 Oct 2551

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตัวแทน : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมณฑป สิงห์คศิริ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องบดและคัดแยกขนาดแก้วที่ถูกบด

สถานะสุดท้าย : ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณา

วันที่ตามสถานะ : 16 Mar 2558

IPC/ID

B24B5/60

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : การประดิษฐ์นี้กล่าวถึงเครื่องบดและคัดแยกขนาดแก้วที่ถูกบด ที่มีลักษณะเป็นเครื่องบด แก้ว ที่ประกอบด้วยถังบดแก้ว และชุดตะแกรงร่อน ที่สามารถทำลายและคัดขนาดพร้อมทั้งขัดคม ของเม็ดแก้วที่ถูกบดก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งสามารถทำให้นำแก้วที่ผ่านการบดและคัดขนาดพร้อมขัด คมแล้ว ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการทำลายหรือหลอมก่อน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เครื่องบดและคัดแยกขนาดแก้วที่ถูกบด ประกอบด้วย ตัวโครง มีลักษณะเป็นโครง เหล็กรูปสี่เหลี่ยม มีลักษณะพิเศษคือ บริเวณด้านบนของตัวโครงติดตั้งถังบดแก้ว(1) มีลักษณะ เป็นถังรูปทรงกระบอก ภายในติดตั้งชุดบดแก้ว ที่ซึ่งปลายด้านหนึ่งของถังบดแก้ว(1) มีช่องใส่ แก้ว(4)สำหรับใส่แก้วที่ต้องการบดลงในถังบดแก้ว(1) บริเวณด้านล่างของถังบดแก้ว(1) มี ช่องทางออกสำหรับนำแก้วที่ถูกบดลงสู่ชุดตะแกรง(3) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของถังบดแก้ว (1) เพื่อทำการคัดขนาดและขัดคมของแก้ว โดยถังบดแก้ว(1) และชุดตะแกรง(3)ถูกควบ

แท็ก :