ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0601004481

วันที่ขอ : 14 Sep 2549

วันที่รับคำขอ : 14 Sep 2549

เลขที่ประกาศ : 91662

วันที่ประกาศ : 30 Sep 2551

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตัวแทน : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชนินทร์ พบลาภ, นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ, นายวันชัย พิมพ์นันท์, นายสุวรรณ บุญทศ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 7 วัน

สถานะสุดท้าย : ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณา

วันที่ตามสถานะ : 11 Feb 2558

IPC/ID

A01B 33/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 7 วันที่สามารถสั่งและ โปรแกรมสั่งงานไว้ล่วงหน้าได้ 7 วัน หรือการใช้เครื่องโทรศัพท์โทรเข้ามาสั่ง และควบคุมให้ เครื่องฯจ่ายอาหารสำเร็จรูปให้กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านได้ โดยการต่อเครื่องโทรศัพท์ที่บ้าน เข้ากับชุด อุปกรณ์ของเครื่องให้อาหารฯ ก่อน สามารถบันทึกเสี้ยงของเจ้าของสัตว์เลี้ยงไว้ได้ เพื่อเรียกสัตว์ เลี้ยงก่อนที่เครื่องฯ จะปล่อยอาหารสำเร็จรูปออกมา หากเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ก็จะมีชุดอุปกรณ์ สำรอง เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องให้อาหารฯ ได้ รวมทั่งโปรแกรมที่ป้อนคำสั่งไว้ก็จะไม่สูญ หาย เครื่องฯ และจะยังสามารถทำให้เครื่องฯ ทำงานได้ตามปกติ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 7 วัน มีลักษณะเฉพาะที่จะ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ควบคุมและรับคำสั่งจาก Keypad และคำสั่งสัญญาณ DTMFจากเครื่องโทรศัพท์ ที่ จะต่อเข้ามา และจะต้องกดรหัสผ่าน ซึ่งต้องมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในขั้นตอนการป้อนคำสั่งแล้ว จะมีชุดอุปกรณ์รับคำสั่งและเก็บคำสั่งที่โปรแกรมจากเงื่อนไขโดยการส่งงานผ่านกดปุ่มคีย์บอร์ด จากหน้าเครื่องมีเงื่อนไขในการกำหนด โดยเริ่มต้นจากการตั้งวัน-เวลา ให้เครื่องก่อน ต่อไปคือ กำหนดวัน - เวลา - จำนวนครั้ง และจำนวนป

แท็ก :