ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0601004521

วันที่ขอ : 14 Sep 2549

วันที่รับคำขอ : 14 Sep 2549

เลขที่ประกาศ : 91669

วันที่ประกาศ : 30 Sep 2551

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตัวแทน : นายสมภพ สมประสงค์

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : พัดลมที่หมุนได้รอบตัว

สถานะสุดท้าย : ละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรหลังประกาศโฆษณา

วันที่ตามสถานะ : 16 Feb 2558

IPC/ID

F04D 29/40

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ตามการประดิษฐ์นี้ได้จัดให้มีใบพัดที่หมุนได้รอบตัวและมีใบพัดที่หมุนให้ความเย็นจาก 2 ใบพัด จึงจะทำงานพร้อมกัน ในขณะที่ทำงานพัดลมจะสามารถหมุนได้ความเย็นได้ 360 ํ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. พัดลมที่หมุนได้รอบตัว ประกอบด้วย ตัวฐาน(1) มีสถานะเป็นโครงฐานวงกลม โดยทาง ด้านล่างถูกจัดให้มีขา (2) จำนวนหนึ่ง ซึ่งที่ตรงกลางของฐาน (1) จะถูกเจาะให้เป็นรู สำหรับ ร้อยแกนเพลา (3) ซึ่งจะยึดติดกับโครงมอเตอร์ (4) ซึ่งที่โครงมอเตอร์ (4) ภายใน ถูกจัดให้มี มอเตอร์ ซึ่งจะมีเพลาส่งกำลังการหมุนไปที่ใบพัด ทั้งสองด้าน โดยใบพัดทั้งสองด้านจะถูกครอบ ด้วยตะแกรง (5) โดยที่ทางด้านบนของโครงมอเตอร์ (4) จะถูกจัดให้มี สวิทช์ควบคุมความเร็ว มอเตอร์ (6) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือที่ด้านล่างของฐาน (1) จะถูกติดตั้งด้วยม

แท็ก :