ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0801000586

วันที่ขอ : 05 Feb 2551

วันที่รับคำขอ : 05 Feb 2551

เลขที่ประกาศ : 105576

วันที่ประกาศ : 30 Dec 2553

เล่มที่ประกาศ : 33 / 21

เลขที่สิทธิบัตร : 42238

วันที่จดทะเบียน : 28 Nov 2557

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยศิลปากร , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางสาวดารณี คล้ายเครือ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทอดและกรรมวิธีภายหลังกระบวนการทอดสำหรับลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด

สถานะสุดท้าย : รับรายงานการตรวจค้นในประเทศ

วันที่ตามสถานะ : 21 Jan 2559

IPC/ID

A47J 37/12

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (03/03/57) เครื่องทอดที่สามารถลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด ประกอบด้วย ส่วนที่ให้แรง ทางกล ส่วนควบคุมความดัน และ ส่วนควบคุมอุณหภูมิที่ใช้แหล่งความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีอินฟาเรด กรรมวิธีภายหลังการทอดสำหรับลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด ซึ่ง ประกอบด้วยการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะความดัน และ/หรือ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะ อุณหภูมิ ในขณะให้แรงทางกล ด้วยการสลัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เพื่อดึงเอาน้ำมันที่ถูกดูดซับอยู่ภายใน ชิ้นผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่บริเวณผิวหน้า ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทอดหรือต่อจากกระบวนการ ทอด ซึ่งกรรมวิธีนี้มีความมุ่งหมายเพื่อลด แยก หรือทำให้ปริมาณน้ำมันที่ถูกดูดซับอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ อาหารทอดลดน้อยลงจากเดิม ซึ่งกรรมวิธีนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการทอดในสภาวะปกติและสุญญากาศ เครื่องทอดที่สามารถลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด ประกอบด้วย ส่วนที่ให้แรง ทางกล ส่วนที่ควบคุมความดันและ ส่วนควบคุมอุณหภูมิที่ใช้แหล่งความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีอินฟาเรด กรรมวิธีภายหลังการทอดสำหรับลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด ซึ่ง ประกอบด้วยการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะความดัน และ/หรือ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะ อุณหภูมิ ในขณะให้แรงทางกล ด้วยการสลัดแรงเหนี่ยวหนีศูนย์กลาง เพื่อดึงเอาน้ำมันที่ถูกดูดซับอยู่ภายใน ชิ้นผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่บริเวณผิวหน้า ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทอดหรือต่อจากกระบวนการ ทอด ซึ่งกรรมวิธีนี้มีความมุ่งหมายเพื่อลด แยก หรือทำให้ปริมาณน้ำมันที่ถูกดูดซับอยู่ในผลิตภัณฑ์ อาหารลดน้อยลงจากเดิม ซึ่งกรรมวิธีสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการทอดในสภาวะปกติและสูญญากาศ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. เครื่องทอดที่สามารถลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลังกระบวนการทอด ประกอบด้วย - หม้อทอด 1 ซึ่งใช้บรรจุน้ำมันสำหรับการทอด ซึ่งหม้อทอด 1 จะมีวาล์ว 5 สำหรับ ระบายนำมันออกจากหม้อทอด 1 กับส่วนให้ความร้อน 3 ซึ่งอยู่ในตำแหน่งด้านข้างหม้อทอด 1 ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในหม้อทอดได้ ฝา 6 สำหรับปิดหม้อทอด 1 ให้เป็นระบบปิด ซึ่งฝา 6 มีวาล์อากาศ 7 ที่ต่อกับปั๊ม ดูดอากาศสำหรับคุมความดันภายในหม้อทอด - ตะกร้า 2 ซึ่งอย

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. เครื่องทอดที่สามารถลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลังกระบวนการทอด ประกอบด้วย - หม้อทอด 1 ซึ่งใช้บรรจุน้ำมันสำหรับการทอด ซึ่งหม้อทอด 1 จะมีวาล์ว 5 สำหรับ ระบายนำมันออกจากหม้อทอด 1 กับส่วนให้ความร้อน 3 ซึ่งอยู่ในตำแหน่งด้านข้างหม้อทอด 1 ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในหม้อทอดได้ ฝา 6 สำหรับปิดหม้อทอด 1 ให้เป็นระบบปิด ซึ่งฝา 6 มีวาล์อากาศ 7 ที่ต่อกับปั๊ม ดูดอากาศสำหรับคุมความดันภายในหม้อทอด - ตะกร้า 2 ซึ่งอยู่ในหม้อทอด 1 สำหรับบรรจุชิ้นอาหารที่ต้องการทอด ซึ่ง 10 ตะกร้า 2 ต่ออยู่บนมอเตอร์ 4 ที่ใช้สำหรับหมุนเวียนเหวี่ยงเพื่อแยกน้ำมันออกภายหลังการทอด - ด้านล่างของมอเตอร์ 4 อาจมีระบบไฮดรอกลิก 8 ที่สามารถยกตะกร้า 2 ขึ้นเหนือ น้ำมันทอด และสามารถหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกน้ำมันออกภายหลังการทอดโดยที่ไม่จำเป็นต้องถ่าย น้ำมันออกจากหม้อทอด 1 2. เครื่องทอดตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งฝา 6 มีส่วนให้ความร้อน 3 ติดตั้งอยู่ในของฝา 3. เครื่องทอดตามข้อถือสิทธิ 1 และ 2 ซึ่งส่วนให้ความร้อน 3 คือ อุปกรณ์ให้ความร้อนจาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารังสีอินฟาเรด 4. กรรมวิธีสำหรับการลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลังกระบวนการทอด ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะความดัน และ/หรือ การควบคุมการ เปลี่ยนแปลงสภาวะอุณหภูมิ ในขณะให้แรงทางกล เพื่อแยกหรือดึงเอาน้ำมันที่ถูกดูดซับอยู่ภายใน ชิ้นผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่บริเวณผิวหน้า ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทอดหรือต่อจาก กระบวนการทอด 5. กรรมวิธีสำหรับการลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลังกระบวนการทอด ตามข้อถือสิทธิ 4 ซึ่งการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะความดันสามารถควบคุมให้มีความดันใน หม้อทอดตั้งแต่ระดับความดันที่เป็นสูญญากาศสมบูรณ์ (0กิโลปาสคาล) ไปจนถึง ความดัน บรรยากาศปกติ (101.3 กิโลปาสคาล) 6. กรรมวิธีสำหรับการลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลังกระบวนการทอด ตามข้อถือสิทธิ 4 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะอุณหภูมิ ควรควบคุมอุณหภูมิให้มากกว่าหรือ เท่ากับ อุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการทอด 7. กรรมวิธีสำหรับการลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลังกระบวนการทอด ตามข้อถือสิทธิ 4 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะอุณหภูมิให้มีอุณหภูมิให้มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 80-250 องศาเซลเซียส 8. กรรมวิธีสำหรับการลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลังกระบวนการทอด ตามข้อถือสิทธิ 4 ซึ่งให้แรงทางกล คือ การใช้แรงเหวี่ยงหนีศุนย์กลาง ที่ความเร็วรอบตั้งแต่ 300- 2500 รอบต่อนาที 9.กรรมวิธีสำหรับการลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลังกระบวนการทอด ตามข้อถือสิทธิที่ 4-8 ทำหลังจากผลิตภัณฑ์อาหารทอดเสร็จทันที หรือต่อจากกระบวนการทอด ทันที 10.กรรมวิธีสำหรับการลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลังกระบวนการทอด ตามข้อถือสิทธิที่ 4-8 ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากกระบวนการทอดในสภาวะความดัน บรรยากาศปกติและสูญญากาศ 11. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากกรรมวิธีการลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารภายหลัง กระบวนการทอด ตามข้อถือสิทธิที่ 4-10