ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่13 ก.พ. 2557 
2 รับจดทะเบียน16 ม.ค. 2558 
3 ประกาศโฆษณา16 ม.ค. 2558 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี5 ก.พ. 2558ปีที่ 5 ถึง 6
5 ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์17 ก.ย. 2558 
6 ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ24 ธ.ค. 2562ปีที่ 8