ค้นหาแบบระบุแหล่งข้อมูล

ทั้งหมด
TIPIC DIP (THAILAND-TH)
WIPO WIPO
KIPO KIPO (KOREA)
TIPIC DIP (THAILAND-EN)
EPO EPO (EUROPEAN)
Australia IP AUSTRALIA
JPO JPO (JAPAN)
USPTO USPTO (USA)
DPMA (GERMANY)
Tags:
สิทธิบัตรยา
สมุนไพร

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

Logout

Log you out of DIP...

คำแนะนำการใส่คำค้นหา

ใช้แทน AND (และ)
ใช้แทน OR (หรือ)
ใช้ในจัดกลุ่มคำค้นหา (กรณีที่ใส่วงเล็บ ต้องใส่วงเล็บเปิดปิด ให้ครบ)
ข้าว และ น้ำมัน = ข้าว*น้ำมัน
ข้าว และ (ธัญพืช หรือ น้ำมัน) = ข้าว*(ธัญพืช^น้ำมัน)
(ตึก หรือ อาคาร) และ (หมุน หรือ เคลื่อนที่) และ (พลังงาน) และ (ผลิต) = (ตึก^อาคาร)*(หมุน^เคลื่อนที่)*(พลังงาน)*(ผลิต)

ѤҪԡ

เข้าสู่ระบบ

กู้รหัสผ่าน (รหัสผ่านจะกู้และส่งทางอีเมล์)

All the form fields can be just as easily used in a dialog.

Delete File

Please confirm that you want to delete this file.

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

Logout

Log you out of DIP...

บราวเซอร์ ( เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และ ) ขนาดหน้าจอที่แนะนำ (1024x768)
loading

Adminica

Fluid| Fixed
Side| Top| Slide
Dark| Light