ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1003000813

วันที่ขอ : 03 Sep 2553

วันที่รับคำขอ : 03 Sep 2553

เลขที่ประกาศ : 6463

วันที่ประกาศ : 09 Aug 2554

เล่มที่ประกาศ : 8 / 12

เลขที่สิทธิบัตร : 6463

วันที่จดทะเบียน : 09 Aug 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทน : นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ, นางสาวนัททิยาพร บุญจริง

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รศ.ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร, รศ.สุรชัย เดชคุณากร, รศ.ดร.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์, รศ.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 02 Sep 2563

IPC/ID

D01F 1/10

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการพัฒนาสูตรและกระบวนการ ผลิตขนแปรงสีฟันให้มีประสิทธิภาพยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ จะเข้าสู่ช่องปากจากการใช้แปรงสีฟันของผู้บริโภค โดยสูตรและกรรมวิธีนี้เป็นการผลิตขนแปรงสีฟันที่ มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทร์ทรีย์ด้วยการผสมสารต้านจุลินทรีย์ชนิดสารประกอบเงินเซอร์โคเนียมฟอสเฟต ลง ผสมในวัสดุสำหรับใช้ทำขนแปรงสีฟันที่ทำมาจากวัสดุโพลิเมอร์ที่ผสมกันระหว่างไนล่อน 6,10 และ โพลิบิวทิลีนเทเรพทาเลต ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการพัฒนาสูตรและกระบวนการ ผลิตขนแปรงสีฟันให้มีประสิทธิภาพยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ จะเข้าสู่ช่องปากจากการใช้แปรงสีฟันของผู้บริโภค โดยสูตรและกรรมวินี้เป็นการผลิตขนแปรงสีฟันที่ มีฤทธิ์ยับยังจุลินทร์ทรีย์ด้วยการผสมสารต้านจุลินทร์ชนิดสารประกอบเงินเซอร์โคเนียมฟอสเฟต ลง ผสมในวัสดุสำหรับใช้ทำขนแปรงสีฟันที่ทำมาจากวัสดุโพลิเมอร์ที่ผสมกันระหว่างไนล่อน 6,10 และ โพลิบิวทิลีนเทเรพทาเลต

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย - สารประกอบเงินเซอร์โคเนียมฟอสเฟต 4.0-6.0% โดยน้ำหนัก - วัสดุสำหรับใช้ทำขนแปรงสีฟัน 94.0-96.0% โดยน้ำหนัก 2. ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง วัสดุสำหรับใช้ทำขนแปรง สีฟัน ทำมาจากวัดสุโพลิเมอร์ที่ผสมกันระหว่างไนล่อน 6,10 และ โพลิบิวทิลีนเทเรพทาเลต 3. กรรมวิธีการผลิตขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง ม

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบไปด้วย - สารประกอบเงินเซอร์โคเนียมฟอสเฟต 4.0-6.0% โดยน้ำหนัก - วัสดุสำหรับใช้ทำขนแปรงสีฟัน 94.0-96.0% โดยน้ำหนัก 2. ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง วัสดุสำหรับใช้ทำขนแปรง สีฟัน ทำมาจากวัดสุโพลิเมอร์ที่ผสมกันระหว่างไนล่อน 6,10 และ โพลิบิวทิลีนเทเรพทาเลต 3. กรรมวิธีการผลิตขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง มีขั้นตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ (สูตร) นำสารประกอบเงินเซอร์โคเนียมฟอสเฟตที่เป็นสารต้านจุลินทรีย์มาผสมกับ วัสดุสำรหับทำขนแปรงสีฟันและฉีดเป็นเม็ดด้วยเครื่อง อัดรีดพลาสติกชนิดกสรูคู่ (สูตร) นำเม็ดพลาสติกที่ได้ไปตรงจดูความสม่ำเสมอและกระจายตัวของอนุภาค สารต้านจุลินทรีย์ในพลาสติก (สูตร) แล้วนำเม็ดพลาสติกที่ผสมสารต้านจุลินทรีย์ไปผ่านการฉีดขึ้นรูปเม็ดพลาสติก ด้วยเครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดียวเพื่อให้เป้นเส้นใยสำหรับทำขนแปรง แล้วดึงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเส้นใยภาคใต้กลีเซอรอลที่อุณหภูมิระหว่าง 100-120 ํ C