ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1003000945

วันที่ขอ : 08 Sep 2553

วันที่รับคำขอ : 24 Sep 2553

เลขที่ประกาศ : 7020

วันที่ประกาศ : 08 Mar 2555

เล่มที่ประกาศ : 3 / 13

เลขที่สิทธิบัตร : 7020

วันที่จดทะเบียน : 08 Mar 2555

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 07 Sep 2559

IPC/ID

A61K 8/97

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (03/05/54) ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร ใช้สำหรับ ทาผิวที่ เป็นแผล ตุ่ม และผื่นคัน ผลิตโดยใช้ส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 1. สารสกัดหยาบจากใบสมุนไพรพญาวานร 1 กรัม ซึ่งผลิตโดยใช้แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 95 % เป็นตัวทำละลาย 2. ภาคน้ำของสูตรครีมทาผิว ประกอบด้วยน้ำกลั่น 25 มิลลิลิตรและไทเอทาโน ลามีน 10 กรัม 3. ภาคน้ำมันของสูตรครีมทาผิว ประกอบด้วย น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 25 กรัม สบู่ผง หรือ สบู่หั่นฝอย 25 กรัม กลีเซอรีน15 กรัม กรดสเตียริก 25 กรัม และไอโซ โพรพิล แอลกอฮอล์ 15 กรัม เมื่อนำทั้ง 3 ส่วนผสมกันแล้ว คนไปเรื่อย ๆ จนเป็นครีมข้นเกือบแข็ง สีเขียวขี้ม้า เติมสารกันบูด 0.5 กรัม และหัวน้ำหอมกลิ่นลีลาวดี 0.125 มิลลิลิตร ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร ใช้สำหรับ ทาผิวที่ เป็นแผล ตุ่ม และผื่นคัน ผลิตโดยใช้ส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 1. สารสกัดหยาบจากใบสมุนไพรพญาวานร 1 กรัม ซึ่งผลิตโดยใช้แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 95 % เป็นตัวทำละลาย 2. ภาคน้ำของสูตรครีมทาผิว ประกอบด้วยน้ำกลั่น 25 มิลลิลิตร และไทเอทาโน ลามีน 10 กรัม 3. ภาคน้ำมันของสูตรครีมทาผิว ประกอบด้วย น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ 25 กรัม สบู่ผง หรือ สบู่หั่นฝอย 25 กรัม กลีเซอรีน 15 กรัม กรดสเตียริก 25 กรัม และไอโซ โพรพิล แอลกอฮอล์ 15 กรัม เมื่อนำทั้ง 3 ส่วนผสมกันแล้ว คนไปเรื่อย ๆ จนเป็นครีมข้นเกือบแข็ง สีเขียวขี้ม้า เติมสารกันบูด 0.5 กรัม และหัวน้ำหอมกลิ่นลีลาวดี 0.125 มิลลิลิตร

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร ประกอบด้วย สารสกัดใบพญาวานร 1 กรัม น้ำกลั่น 25 มิลลิลิตร ไทเอทาโนลามีน 10 กรัม น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 25 กรัม สบู่ผงหรือสบู่หั่นฝอย 25 กรัม กลีเซอรีน 15 กรัม

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร ประกอบด้วย สารสกัดใบพญาวานร 1 กรัม น้ำกลั่น 25 มิลลิลิตร ไทเอทาโนลามีน 10 กรัม น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 25 กรัม สบู่ผงหรือสบู่หั่นฝอย 25 กรัม กลีเซอรีน 15 กรัม กรดสเตียริก 25 กรัม ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 15 กรัม สารกันบูด 0.5 กรัม หัวน้ำหอมกลิ้นลีลาวดี 0.125 มิลลิลิตร 2. ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ ซึ่งสารสกัดใบสมุนไพรพญาวานร ได้จากการนำใบพญาวานรไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 ํ C จากนั้นแช่ในตัวทำละลายเอธิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95 % เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้ว ระเหยแอลกอฮอลล์ด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ