ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1203001473

วันที่ขอ : 21 Dec 2555

วันที่รับคำขอ : 21 Dec 2555

เลขที่ประกาศ : 8561

วันที่ประกาศ : 18 Dec 2556

เล่มที่ประกาศ : 12 / 14

เลขที่สิทธิบัตร : 8561

วันที่จดทะเบียน : 18 Dec 2556

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตัวแทน : นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์, นางสาวคคนางค์ วิจารณ์ปรีชา, นางสาวศุภางค์ บุญสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการผลิตธัญพืชหุงสุกเร็ว

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 24 Nov 2563

IPC/ID

A23L 1/10

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (29/08/56) กรรมวิธีการผลิตธัญพืชหุงสุกเร็ว มีดังนี้ แช่ธัญพืชในสารละลายเอนไซม์เซลลูเลส ต้มธัญพืชให้สุกด้วย หม้อต้มความดันไอ จากนั้นนำมาสลัดเหวี่ยงน้ำออก และอบภายในตู้อบลมร้อนจนกระทั่งได้ธัญพืชที่มีความชื้น ร้อยละ 10-20      ธัญพืชหุงสุกเร็ว 6 ชนิด ได้แก่ ถั่วแดง ถั่วดำ ถุ่วเหลือง ถั่วขาว ถั่วเขียวและธัญพืช สามารถนำมาหุงสุก พร้อมบริโภคทั้ง 6 ชนิดพร้อมกันภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแช่น้ำ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชหุงสุกเร็วที่ได้มีลักษณะปรากฏและมีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับธัญพืชที่ผ่านการหุงสุกโดยวิธี ดั้งเดิม

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :        กรรมวิธีการผลิตธัญพืชหุงสุกเร็วจำนวน 6 ชนิด ได้เเก่ ถั่วเเดง ถั่วดำ ถั่วเหลือง ถั่วขาว ถั่วเขียวเเละลูก เดือย ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตดังนี้        1.แช่ธัญพืชในสารละลายเอนไซม์เซลลูเลสเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 5 เป็นเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

       กรรมวิธีการผลิตธัญพืชหุงสุกเร็วจำนวน 6 ชนิด ได้เเก่ ถั่วเเดง ถั่วดำ ถั่วเหลือง ถั่วขาว ถั่วเขียวเเละลูก เดือย ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตดังนี้        1.แช่ธัญพืชในสารละลายเอนไซม์เซลลูเลสเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 5 เป็นเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง