ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1303000092

วันที่ขอ : 22 Jan 2556

วันที่รับคำขอ : 30 Jan 2556

เลขที่ประกาศ : 9250

วันที่ประกาศ : 24 Oct 2557

เล่มที่ประกาศ : 10 / 15

เลขที่สิทธิบัตร : 9250

วันที่จดทะเบียน : 24 Oct 2557

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 28 Oct 2563

IPC/ID

A41D 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (1/5/57) แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์สามารถแยกถอดประกอบออกเป็นส่วนๆได้ ประกอบด้วยแผ่นด้านหน้าส่วนอก (1) แผ่นด้านในส่วนอก (2) แผ่นด้านหน้าส่วนหลัง (3) และแผ่นด้าน ในส่วนหลัง (4) แผ่นด้านหน้าจะมีลักษณะเป็นแผ่นแข็งเหนียว ทำหน้าที่เพื่อเป็นส่วนรับแรงกระแทก และลดความเร็วของกระสุน ส่วนแผ่นด้านในจะมีลักษณะเป็นแผ่นอ่อนเหนียว ทำหน้าที่ช่วยดูดซับ พลังงานและกักเก็บลูกกระสุนปืนที่ผ่านเข้ามาให้อยู่ภายในไม่ทะลุออกไปทำอันตรายบริเวณลำตัว การ ประกอบทำได้โดยนำแผ่นด้านหน้าส่วนอก (1) วางไว้ด้านหน้าและนำแผ่นในส่วนอก (2) มาวาง ประกบหลังซ้อนทับรวมกันเป็นแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ชุดเดียวกัน แล้วบรรจุลง ในเสื้อเกราะกันกระสุนแบบมีซองกระเป๋าเปิดปิดบริเวณอก (7) และดำเนินการแบบเดียวกันโดย นำแผ่นด้านหลัง (3) วางไว้ด้านหน้าและนำแผ่นด้านในส่วนหลัง (4) มาวางประกบหลัง แล้วนำ บรรจุลงในเสื้อเกราะกระสุนแบบมีซองกระเป๋าเปิดปิดบริเวณหลัง (8) เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งหมดจะมีลักษณะคล้ายเสื้อกั๊ก      แผ่นเกราะกันกระสุนนี้ทำมาจากวัสดุในงานประดับยนต์ เมื่อจะนำไปใช้งานต้องประกอบใส่ไว้ ในเสื้อเกราะกันกระสุนยที่มีซองด้านหน้า ด้านหลังสำหรับใส่แผ่นเกราะกันกระสุน เมื่อประกอบเสร็จจะมี น้ำหนักรวม ประมาณ 5 -6 กิโลกรัม โดยชั้นหน้าทำมาจากวัสดุคาร์บอน-ไฟเบอร์ น้ำหนัก 240 กรัมตอ ตารางเมตร ขนาดกว้าง 30 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร ทาด้วยกาวอีพ็อกซี่พัตตี้เป็นชั้นๆแล้ววางแผ่น คาร์บอน-ไฟเบอร์สลับแนวลายกัน จำนวน 10 ชั้น ด้านชั้นในใช้วัสดุคาร์บอน-เคฟล่าร์ มีขนาดเท่ากัน กับแผ่นคาร์บอน-เคฟล่าร์ น้ำหนัก 200 กรัมต่อตารางเมตร ซ้อนทับกันทั้งหมด 36 ชั้น เมื่อประดิษฐ์ เสร็จแล้วนำมาบรรจุรวมในซองเดียวกัน แผ่นเกราะนี้ผ่านการทดสอบโดย ม.พัน 18 กองพลทหารนม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ด้วยกระสุนจริงสามารถต้านทานและหยุดยั้งภัยคุกคามระดับ 2 ตาม มาตรฐานการทดสอบ NU Standaed-0101.04

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.แผ่นเกราะกันกระสุนที่มีรูปแบบการวางชั้นวัสดุและชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย แผ่นคาร์บอน-ไฟเบอร์ น้ำหนัก 240 กรัมต่อตารางเมตร สีดำ ลาย 2 ทาด้วยกาวอีพ็อกซี่พัตตี้เป็นชั้นๆ แล้ววางสลับแนวลายกัน 90 องศาสลับกันไปในทุกๆแผ่น จำนวน 10 ชั้น เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับแรง กระแทกและลดความเร็วกระสุน ส่วนที่ 2 จะใช้วัสดุคาร์บอน-เคฟล่าร์ น้ำหนัก 200 กรัมต่่อตาราง เมตร สีเขียวสลับดำ

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.แผ่นเกราะกันกระสุนที่มีรูปแบบการวางชั้นวัสดุและชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย แผ่นคาร์บอน-ไฟเบอร์ น้ำหนัก 240 กรัมต่อตารางเมตร สีดำ ลาย 2 ทาด้วยกาวอีพ็อกซี่พัตตี้เป็นชั้นๆ แล้ววางสลับแนวลายกัน 90 องศาสลับกันไปในทุกๆแผ่น จำนวน 10 ชั้น เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับแรง กระแทกและลดความเร็วกระสุน ส่วนที่ 2 จะใช้วัสดุคาร์บอน-เคฟล่าร์ น้ำหนัก 200 กรัมต่่อตาราง เมตร สีเขียวสลับดำ พับซ้อนทับทั้งหมด 36 ชั้น เป็นส่วนที่ใช้ดูดซับพลังงาน แล้วนำวัสดุทั้ง 2 ส่วน บรรจุในซองผ้าสำหรับใส่ในเสื้อกี๊กหรือเสื้อเกระากันกระสุนที่มีซองด้านหน้า ดานหลัง สำหรับใส่แผ่น เกราะกันกระสุน ขนาดกว้าง 30 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตรได้