ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1301006616

วันที่ขอ : 21 Nov 2556

วันที่รับคำขอ : 21 Nov 2556

เลขที่ประกาศ : 138033

วันที่ประกาศ : 18 Nov 2557

เล่มที่ประกาศ : 45 / 25

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ, นายจตุรพิธ เกราะแก้ว, นายไกรมน มณีศิลป์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

วันที่ตามสถานะ : 27 Mar 2558

IPC/ID

G01C 17/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (21/11/56) จากปัญหาที่เด็กตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมีอุปสรรคเวลาเข้ามาอยู่ใหม่ จำเป็นจะต้องอาศัย ผู้นำทางในการเดินย้ายห้องต่างๆ ภายในอาคารเรียนตลอดเวลาทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายและไม่มี อิสระ ระบบบอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา ช่วยในการบอกตำแหน่งและทิศทาง ในการเดินได้อย่างมีอิสระและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการทำงาน คือ ผู้พิการทางสายตาถือ อุปกรณ์ระบบบอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา เมื่อต้องการจะทราบว่าจุดที่ผู้ พิการทางสายตายืนอยู่ตรงนั้นคือจุดใดก็ให้ผู้พิการทางสายตากดปุ่มที่มีอยู่บนอุปกรณ์หนึ่งครั้งเพื่อบอกจุด ตำแหน่งที่ยืนอยู่ และเมื่อต้องการจะเดินให้กดค้างเอาไว้เพื่อให้อุปกรณ์บอกได้ว่าสถานที่ที่ผู้พิการทาง สายตาจะเดินไปต้องผ่านสิ่งใดบ้าง โดยสถานที่ที่สามารถบอกได้นั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่ผู้พิการทางสายตา ได้ไปสำรวจและนำมากำหนดค่าไว้แล้วบนอุปกรณ์ที่ผู้พิการทางสายตาถืออยู่ จากปัญหาที่เด็กตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมีอุปสรรคเวลาเข้ามาอยู่ใหม่ จำเป็นต้องอาศัย ผู้นำทางในการเดินย้ายห้องต่าง ๆ ภายในอาคารเรียนตลอดเวลาทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายไม่มี อิสระ ระบบตำแหน่งและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการทำงานคือ ผู้พิการทางสายตาถือ อุปกรณ์ระบบบอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา เมื่อต้องการจะทราบว่าจุดที่ผู้ พิการทางสายตายื่นอยู่ตรงนั้นคือจุดใดก็ให้ผู้พิการทางสายตากดปุ่มที่มีอยู่บนอุปกรณ์หนึ่งครั้งเพื่อบอกจุด ตำแหน่งที่ยืนอยู่ และเมื่อต้องการจะเดินให้กดค้างเอาไว้เพื่อให้อุปกรณ์บอกได้ว่าสถานที่ที่ผู้พิการทาง สายตาจะเดินไปต้องผ่านสิ่งใดบ้าง โดยสถานที่ที่สามารถบอกได้นั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่ผู้พิการทางสายตา ได้ไปสำรวจและนำมากำหนดค่าไว้แล้วบนอุปกรณ์ที่ผู้พิการทางสายตาถืออยู่ 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นชุดอุปกรณ์ ที่ประกอบด้วย สัญญาณระบบไวไฟ (Wi-Fi)(1) และอุปกรณ์บอกตำแหน่ง (2) โดยอุปกรณ์บอกตำแหน่งจะมีส่วนของสวิตช์ (3)ตัวแสดงสถานะสัญญาณ (4) ที่เสียบหูฟัง (5) ส่วนขยายเสียง (6) และช่องต่อสำหรับเพิ่มพลังงานไฟฟ้า (7)โดยการทำงานของอุปกรณ์จะรองการกดปุ่ม (8) แล้วส่วนรับคำสั่งการงานมารอพิจารณาว่า เป็นปุ่มกด หนึ่งครึ่งหรือไม่ (9) ถ้าเป็นการกดหนึ่งครั้ง อุปกรณ์ส่วนสั่งงานจะทำการหาพิกัดจากส่วนค้นหาพิกัด (10) เมื่อได้พิกัดแล้วจะไปค้นหาตำแหน่

แท็ก :

สถานะคำขอ