ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403000087

วันที่ขอ : 12 Feb 2557

วันที่รับคำขอ : 12 Feb 2557

เลขที่ประกาศ : 10882

วันที่ประกาศ : 14 Dec 2558

เล่มที่ประกาศ : 12 / 16

เลขที่สิทธิบัตร : 10882

วันที่จดทะเบียน : 14 Dec 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว, นายสิทธิชัย หยองใหญ่, นายแมคเครน สุขใจ, นายภมร บุญพันธ์, นางสาวขวัญฤทัย อำนวยศิลป์, นางสาวกันยารัตน์ ลีชวนค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 22 Nov 2564

IPC/ID

H04L 12/16

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (30/06/58) เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ ที่มีส่วนประกอบหลักประกอบด้วย การรับข้อมูลแบบจอสัมผัส ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้รับบริการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มสำหรับรับค่าโดย เชื่อมต่อกับโปรแกรมประมวลผล หรือใช้การแสดงผลทางเสียงผ่านลำโพงโดยเชื่อมต่อกับโปรแกรม ประมวลผลแทน ส่งเข้าระบบพร้อมใส่เหรียญในเครื่องหยอดเหรียญตรงกัน สามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์รับ ธนบัตรสำหรับรับจากธนบัตรจากผู้ใช้ได้ ส่งผ่านข้อมูลไปยังแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล เพื่อส่งสัญญาณการตรวจสอบการรับเหรียญ โดยโปรแกรมประมวลผลตรวจสอบยอดเงินที่ผู้รับบริการสั่ง ผ่านหน้าจอแบบสัมผัสกับยอดเงินที่หยอดตรงกันหรือไม่ และทำงานประสานกันกับโปรแกรมควบคุมเป็น โปรแกรมใช้ควบคุมแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล ทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ประมวลผลรวม เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ ที่ใช้พิมพ์ Username และ Password ให้ผู้รับบริการได้ใช้ในการเข้าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครื่องหลายคนในเวลา เดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์ออกบัตรเพื่อออกบัตรชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้งานในระบบโดยที่ไม่ผ่าน โปรแกรมประมวลผล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN (WLAN) ที่มีอุปกรณ์ Access Point ช่วยกระจายสัญญาณได้ชัดเจน เพื่อขยายระบบสัญญาณให้บริการอยู่ในบริเวณที่ได้รับ สัญญาณได้กว้างออกไป แก้ไขบทสรุปการประดิษฐ์ 30/6/58 เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ ที่มีส่วนประกอบหลักประกอบด้วย การรับข้อมูลแบบเจอสัมผัส ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้รับบริการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มสำหรับรับค่าโดย เชื่อมต่อกับโปรแกรมประมวลผล หรือใช้การแสดงผลทางเสียงผ่านลำโพงโดยเชื่อมต่อกับโปรแกรม ประมวลผลแทน ส่งเข้าระบบพร้อมใส่เหรียญในเครื่องหยอดเหรียญตรงกัน สามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์รับ ธนบัตรสำหรับรับจากธนบัตรจากผู้ใช้ได้ ส่งผ่านข้อมูลไปยังแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล เพื่อส่งสัญญาณการตรวจสอบการรับเหรียญ โดยโปรแกรมประมวลผลตรวจสอบยอดเงินที่ผู้รับบริการสั่ง ผ่านหน้าจอแบบสัมผัสกับยอดเงินที่หยอดเหรียญกันหรือไม่ และทำงานประสานกันกับโปรแกรมควบคุมเป็น โปรแกรมใช้ควบคุมแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล ทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ประมวลผลรวม เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ ที่ใช้พิมพ์ Username และ Password ให้ผู้รับบริการได้ใช้ในการเข้าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครื่องหลายคนในเวลา เดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์ออกบัตรเพื่อออกบัตรชื้อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้งานในระบบโดยที่ไม่ผ่าน โปรแกรมประมวลผล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN (WLAN) ที่มีอุปกรณ์ Access Point ช่วยกระจายสัญญาณได้ชัดเจน เพื่อขยายระบบสัญญาณให้บริการอยู่ในบริเวณที่ได้รับ สัญญาณได้กว้างออกไป ---------------------------------------------                เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ ที่มีส่วนประกอบหลักประกอบด้วย การรับข้อมูลแบบเจอสัมผัส ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้รับบริการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มสำหรับรับค่าโดย เชื่อมต่อกับโปรแกรมประมวลผล หรือใช้การแสดงผลทางเสียงผ่านลำโพงโดยเชื่อมต่อกับโปรแกรม ประมวลผลแทน ส่งเข้าระบบพร้อมใส่เหรียญในเครื่องหยอดเหรียญตรงกัน สามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์รับ ธนบัตรสำหรับรับจากธนบัตรจากผู้ใช้ได้ ส่งผ่านข้อมูลไปยังแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล เพื่อส่งสัญญาณการตรวจสอบการรับเหรียญ โดยโปรแกรมประมวลผลตรวจสอบยอดเงินที่ผู้รับบริการสั่ง ผ่านหน้าจอแบบสัมผัสกับยอดเงินที่หยอดเหรียญกันหรือไม่ และทำงานประสานกันกับโปรแกรมควบคุมเป็น โปรแกรมใช้ควบคุมแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล ทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ประมวลผลรวม เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ ที่ใช้พิมพ์ Username และ Password ให้ผู้รับบริการได้ใช้ในการเข้าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครื่องหลายคนในเวลา เดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์ออกบัตรเพื่อออกบัตรชื้อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้งานในระบบโดยที่ไม่ผ่าน โปรแกรมประมวลผล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN (WLAN) ที่มีอุปกรณ์ Access Point ช่วยกระจายสัญญาณได้ชัดเจน เพื่อขยายระบบสัญญาณให้บริการอยู่ในบริเวณที่ได้รับ สัญญาณได้กว้างออกไป

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 30/06/58 1. เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ ที่มีส่วนประกอบหลักประกอบด้วย การ รับข้อมูลแบบจอสัมผัส (1) ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้รับบริการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มสำหรับรับค่าโดย เชื่อมต่อกับโปรแกรมประมวลผล (4) หรือ ใช้การแสดงผลทางเสียงผ่านลำโพงโดยเชื่อมต่อกับโปรแกรม ประมวลผล (4)แทน ส่งเข้าระบบพร้อมใส่เหรียญในเครื่องหยอดเหรียญ (2) ตรงกัน สามารถเพิ่มเติม อุปกรณ์รับธนบัตรสำหรับรับจากธนบัตรจากผู้ใช้ได้ ส่งผ่านข้อมูลไปย

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข 30/06/58 1. เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ ที่มีส่วนประกอบหลักประกอบด้วย การ รับข้อมูลแบบจอสัมผัส (1) ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้รับบริการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มสำหรับรับค่าโดย เชื่อมต่อกับโปรแกรมประมวลผล (4) หรือ ใช้การแสดงผลทางเสียงผ่านลำโพงโดยเชื่อมต่อกับโปรแกรม ประมวลผล (4)แทน ส่งเข้าระบบพร้อมใส่เหรียญในเครื่องหยอดเหรียญ (2) ตรงกัน สามารถเพิ่มเติม อุปกรณ์รับธนบัตรสำหรับรับจากธนบัตรจากผู้ใช้ได้ ส่งผ่านข้อมูลไปยังแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อก เป็นดิจิตอล (3) เพื่อส่งสัญญาณจากการตรวจสอบการรับเหรียญ โดยโปรแกรมประมวลผล (4) ตรวจสอบ ยอดเงินที่ผู้รับบริเการสั่งผ่านหน้าจอแบบสัมผัสกับยอดเงินที่หยอดตรงกันหรือไม่ และทำงานประสานกัน กับโปรแกรมควงคุม (5) เป็นโปรแกรมใช้ควบคุมแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (3) ทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ (6) มีหน้าที่ประมวลผลรวม เพื่อส่งผ่าน ข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ (7) ที่ใช้พิมพ์ Username และ Password ให้ผู้รับบริการได้ใช้ในการเข้าใช้บริการ สัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครื่องหลายคนในเวลาเดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์ออกบัตรเพื่อออกบัตรชื้อผู้ใช้ และรหัสผ่านสำหรับใช้งานในระบบโดยที่ไม่ผ่านโปรแกรมประมวลผล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN (WLAN) ที่มีอุปกรณ์Access Point ช่วยกระจายสัญญาณได้ ชัดเจน เพื่อขยายระบบสัญญาณให้บริการอยู่ในบริเวณที่ได้รับสัญญาณได้กว้างออกไป มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ ส่วนการรับข้อมูลแบบจอสัมผัส (1) ประกอบด้วย โปรแกรมประมวลผล (4) การรับค่าผ่านจอแบบสัมผัส ที่ต้องทำงานสอดคล้องกับเครื่องหยอดเหรียญ(2) ที่คำต้องตรงกัน โดยการ ทำงาน ฝั่งเครื่องหยอดเหรียญถูกควบคุมด้วยแผงวงจรสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (3) ผ่าน โปรแกรมควบคุม (5) ดำเนินการภายในคอมพิวเตอร์ (6) ตรวจสอบเงื่อนไขถูกต้องแล้วสั่งต่อไป เครื่องพิมพ์ (7) ใช้พิมพ์ Username และ Password ให้ผู้รับบริการได้ใช้ในการเข้าใช้บริการสัญญาณ อินเตอร์เน็ตของเครื่องหลายคนในเวลาเดียวกัน ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แก้ไข 30/06/58 1. เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ ที่มีส่วนประกอบหลักประกอบด้วย การ รับข้อมูลแบบจอสัมผัส (1) ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้รับบริการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มสำหรับรับค่าโดย เชื่อมต่อกับโปรแกรมประมวลผล (4) หรือ ใช้การแสดงผลทางเสียงผ่านลำโพงโดยเชื่อมต่อกับโปรแกรม ประมวลผล (4)แทน ส่งเข้าระบบพร้อมใส่เหรียญในเครื่องหยอดเหรียญ (2) ตรงกัน สามารถเพิ่มเติม อุปกรณ์รับธนบัตรสำหรับรับจากธนบัตรจากผู้ใช้ได้ ส่งผ่านข้อมูลไปยังแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อก เป็นดิจิตอล (3) เพื่อส่งสัญญาณจากการตรวจสอบการรับเหรียญ โดยโปรแกรมประมวลผล (4) ตรวจสอบ ยอดเงินที่ผู้รับบริเการสั่งผ่านหน้าจอแบบสัมผัสกับยอดเงินที่หยอดตรงกันหรือไม่ และทำงานประสานกัน กับโปรแกรมควงคุม (5) เป็นโปรแกรมใช้ควบคุมแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (3) ทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ (6) มีหน้าที่ประมวลผลรวม เพื่อส่งผ่าน ข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ (7) ที่ใช้พิมพ์ Username และ Password ให้ผู้รับบริการได้ใช้ในการเข้าใช้บริการ สัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครื่องหลายคนในเวลาเดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์ออกบัตรเพื่อออกบัตรชื้อผู้ใช้ และรหัสผ่านสำหรับใช้งานในระบบโดยที่ไม่ผ่านโปรแกรมประมวลผล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN (WLAN) ที่มีอุปกรณ์Access Point ช่วยกระจายสัญญาณได้ ชัดเจน เพื่อขยายระบบสัญญาณให้บริการอยู่ในบริเวณที่ได้รับสัญญาณได้กว้างออกไป มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ ส่วนการรับข้อมูลแบบจอสัมผัส (1) ประกอบด้วย โปรแกรมประมวลผล (4) การรับค่าผ่านจอแบบสัมผัส ที่ต้องทำงานสอดคล้องกับเครื่องหยอดเหรียญ(2) ที่คำต้องตรงกัน โดยการ ทำงาน ฝั่งเครื่องหยอดเหรียญถูกควบคุมด้วยแผงวงจรสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (3) ผ่าน โปรแกรมควบคุม (5) ดำเนินการภายในคอมพิวเตอร์ (6) ตรวจสอบเงื่อนไขถูกต้องแล้วสั่งต่อไป เครื่องพิมพ์ (7) ใช้พิมพ์ Username และ Password ให้ผู้รับบริการได้ใช้ในการเข้าใช้บริการสัญญาณ อินเตอร์เน็ตของเครื่องหลายคนในเวลาเดียวกัน --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ ที่มีส่วนประกอบหลักประกอบด้วย การ รับข้อมูลแบบจอสัมผัส (1) ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้รับบริการ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ปุ่มสำหรับรับค่าโดย เชื่อมต่อกับโปรแกรมประมวลผล (4) หรือ ใช้การแสดงผลทางเสียงผ่านลำโพงโดยเชื่อมต่อกับโปรแกรม ประมวลผล (4)แทน ส่งเข้าระบบพร้อมใส่เหรียญในเครื่องหยอดเหรียญ (2) ตรงกัน สามารถเพิ่มเติม อุปกรณ์รับธนบัตรสำหรับรับจากธนบัตรจากผู้ใช้ได้ ส่งผ่านข้อมูลไปยังแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อก เป็นดิจิตอล (3) เพื่อส่งสัญญาณจากการตรวจสอบการรับเหรียญ โดยโปรแกรมประมวลผล (4) ตรวจสอบ ยอดเงินที่ผู้รับบริเการสั่งผ่านหน้าจอแบบสัมผัสกับยอดเงินที่หยอดตรงกันหรือไม่ และทำงานประสานกัน กับโปรแกรมควงคุม (5) เป็นโปรแกรมใช้ควบคุมแผงวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (3) ทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ (6) มีหน้าที่ประมวลผลรวม เพื่อส่งผ่าน ข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ (7) ที่ใช้พิมพ์ Username และ Password ให้ผู้รับบริการได้ใช้ในการเข้าใช้บริการ สัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครื่องหลายคนในเวลาเดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์ออกบัตรเพื่อออกบัตรชื้อผู้ใช้ และรหัสผ่านสำหรับใช้งานในระบบโดยที่ไม่ผ่านโปรแกรมประมวลผล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN (WLAN) ที่มีอุปกรณ์Access Point ช่วยกระจายสัญญาณได้ ชัดเจน เพื่อขยายระบบสัญญาณให้บริการอยู่ในบริเวณที่ได้รับสัญญาณได้กว้างออกไป มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ ส่วนการรับข้อมูลแบบจอสัมผัส (1) ประกอบด้วย โปรแกรมประมวลผล (4) การรับค่าผ่านจอแบบสัมผัส ที่ต้องทำงานสอดคล้องกับเครื่องหยอดเหรียญ(2) ที่คำต้องตรงกัน โดยการ ทำงาน ฝั่งเครื่องหยอดเหรียญถูกควบคุมด้วยแผงวงจรสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (3) ผ่าน โปรแกรมควบคุม (5) ดำเนินการภายในคอมพิวเตอร์ (6) ตรวจสอบเงื่อนไขถูกต้องแล้วสั่งต่อไป เครื่องพิมพ์ (7) ใช้พิมพ์ Username และ Password ให้ผู้รับบริการได้ใช้ในการเข้าใช้บริการสัญญาณ อินเตอร์เน็ตของเครื่องหลายคนในเวลาเดียวกัน