ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403000095

วันที่ขอ : 13 Feb 2557

วันที่รับคำขอ : 13 Feb 2557

เลขที่ประกาศ : 9454

วันที่ประกาศ : 16 Jan 2558

เล่มที่ประกาศ : 1 / 16

เลขที่สิทธิบัตร : 9454

วันที่จดทะเบียน : 16 Jan 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด

ตัวแทน : นางนวกมล จีราคม, นางสาวนวมาลย์ คีรีมา

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางมณจันทร์ เมฆธน, นายศุภกิจ เมฆธน

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 29 Nov 2564

IPC/ID

A01G 1/04

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (28/11/57) สูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง จะเกี่ยวข้องกับอาหารเพาะเลี้ยงที่มีความเฉพาะที่ ทำให้การผลิตเห็ดถังเช่าสีทองมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้สูตรอาหารที่มีความเฉพาะที่ประกอบไปด้วย ข้าว สีน้ำตาล หนอนหรือดักแด้ น้ำมันพืช ไวตามินและแร่ธาตุรวม จะทำให้ได้อาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำให้ได้ดอกเห็ด และเส้นใยที่มีคอร์ไดซิปิน (Cordycepin) และอะดิโนซีน (Adenosine) ในปริมาณสูง เป็นอาหารเพาะเลี้ยงที่ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเห็ด สามารถร่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้ภายใน 40-45 วัน และทำให้ ได้ดอกเห็ดและเส้นใยที่มีคอร์ไดซิปิน (Cordycepin) และอะดิโนซีน (Adenosine) ในปริมาณสูง เหมาะใน การนำไปผลิตหรือเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนโบราณหรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สกัดเป็นเครื่องดื่ม สำหรับบำรุงสุขภาพ หรือเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง      สูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง จะเกี่ยวข้องกับอาหารเพาะเลี้ยงที่มีความเฉพาะที่ ทำให้การผลิตเห็ดถังเช่าสีทอง มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้สูตรอาหารที่มีความเฉพาะที่ประกอบไปด้วย ข้าว สีน้ำตาล หนอนหรือดักแด้ น้ำมันพืช ไวตามินและแร่ธาตุรวม จะทำให้ได้อาหารเสี้ยงเชื้อที่ทำให้ดอกเห็ด และเส้นใยที่มีคอร์ไดซิปิน (Cordycepin) และอะดิโนซีน (Adenosine) ในปริมาณสูง เป็นอาหารเพาะเลี้ยงที่ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเห็ด สามารถร่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้ภายใน 40-45 วัน และทำให้ ได้ดอกเห็ดและเส้นใยที่มีคอร์ไดซิปิน (Cordycepin) และอะดิโนซีน (Adenosine) ในปริมาณสูง เหมาะสใน การนำไปผลิตหรือเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนโบราณหรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สกัดเป็นเครื่องดื่ม สำหรับบำรุงสุขภาพ หรือเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แก้ไข (30 มิ.ย.57)      สูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง จะเกี่ยวข้องกับอาหารเพาะเลี้ยงที่มีความเฉพาะที่ ทำให้การผลิตถังเช่าสีทองมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้สูตรอาหารที่มีความเฉพาะที่ประกอบไปด้วย ข้าว สีน้ำตาล หนอนหรือดักแด้ น้ำมันพืช ไวตามินและแร่ธาตุรวม จะทำให้ได้อาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำให้ได้ดอกเห็ด และเส้นใยที่มีคอร์ไดซิปิน(Cordycepin)และอะดิโนซีน(Adenosine)ในปริมาณสูง เป็นอาหารเพาะเลี้ยงที่ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเห็ด สามารถร่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้ภายใน 40-45 วัน และทำให้ ได้ดอกเห็ดและเส้นใยที่มีคอร์ไดซิปิน(Cordycepin)และอะดิโนซีน(Adenosine)ในปริมาณสูง เหมาะใน การนำไปผลิตหรือเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนโบราณหรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  สกัดเป็นเครื่องดื่ม สำหรับบำรุงสุขภาพ หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องสำอาง

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. สูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่วเช่าสีทอง ในปริมาณสูง จะประกอบด้วย ข้าวสีน้ำตาล ปริมาณ 85-90 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก หนอนหรือดัดแด้แมลง ปริมาณ 8-13 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก น้ำมันพืช ปริมาณ 0.5-1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ไวตามินรวม ปริมาณ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แร่ธาตุรวม ปริมาณ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แก้ไข (30 มิ.ย.57) 1.สูตรอาหารสำหร

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. สูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่วเช่าสีทอง ในปริมาณสูง จะประกอบด้วย ข้าวสีน้ำตาล ปริมาณ 85-90 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก หนอนหรือดัดแด้แมลง ปริมาณ 8-13 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก น้ำมันพืช ปริมาณ 0.5-1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ไวตามินรวม ปริมาณ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แร่ธาตุรวม ปริมาณ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แก้ไข (30 มิ.ย.57) 1.สูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง ในปริมาณสูง จะประกอบด้วย ข้าวสีน้ำตาล ปริมาณ 85-90 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก หนอนหรือดักแด้แมลง ปริมาณ 8-13 เปอร์เซ็นต์โดยนำหนัก น้ำมันพืช ปริมาณ 0.51-1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ไวตามินรวม ปริมาณ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แร่ธาตุรวม ปริมาณ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนั