ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403001200

วันที่ขอ : 26 Sep 2557

วันที่รับคำขอ : 26 Sep 2557

เลขที่ประกาศ : 9721

วันที่ประกาศ : 27 Mar 2558

เล่มที่ประกาศ : 3 / 16

เลขที่สิทธิบัตร : 9721

วันที่จดทะเบียน : 27 Mar 2558

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ, นายจตุรพิธ เกราะแก้ว, นายไกรมน มณีศิลป์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยแบบหยิบจับง่าย

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 03 Jul 2563

IPC/ID

A47J 27/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (26/09/57) หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรแบบหยิบจับง่าย เป็นภาชนะที่มีลักษณะพิเศษคือ ใช้นึ่งลูกประคบ สมุนไพรได้จำนวนหนึ่งตามช่องที่ใส่ลูกประคบ โดยไม่ขึ้นต่อกันสำหรับลูกประคบขนาดมาตรฐานที่มีการ ผลิตทั้งโดยชุมชนเพื่อการจำหน่าย หรือการผลิตในครัวเรือนเพื่อใช้ส่วนตัว โดยมีการประดิษฐ์ให้ฝาหม้อนึ่งมี ช่องให้ด้ามลูกประคบอยู่พอดีตรงช่องและฝาหม้อออกมาได้ และโผล่พ้นช่องได้ขึ้นกับความยาวของด้ามลูก ประคบ ทำให้ลูกประคบเมื่อได้รับความร้อนจากไอน้ำ ตรงด้ามจับจะไม่ร้อนเท่าตัวลูกประคบ ทำให้ผู้ใช้เปิด ฝาหม้อแล้วหยิบจับลูกประคบสมุนไพรได้ง่าย     หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรแบบหยิบจับง่าย เป็นภาชนะที่มีลักษณะพิเศษคือ  ใช้นึ่งลูกประคบ สมุนไพรได้จำนวนหนึ่งตามช่องที่ใส่ลูกประคบ โดยไม่ขึ้นต่อกันสำหรับลูกประคบขนาดมาตรฐานที่มีการ ผลิตทั้งโดยชุมชุนเพื่อการจำหน่าย หรือการผลิตในครัวเรือนเพื่อใช้ส่วนตัว โดยมีการประดิษฐ์ให้ฝาหม้อนึ่งมี ช่องให้ด้ามลูกประคบอยู่พอดีตรงช่องและฝาหม้อออกมาได้ และโผลพ่นช่องได้ขึ้นกับความยาวด้ามลูก ประคบ ทำให้ลูกประคบเมื่อได้รับความร้อนจากไอน้ำ ตรงด้ามจับจะไม่ร้อนเท่าตัวลูกประคบ ทำให้ผู้ใช้เปิด ฝาหม้อแปลงจับลูกประคบสมุนไพรได้ง่าย 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1. หม้อนึ่งลูกประคบแบบหยิบจับง่าย มีลักษณะเป็นภาชนะที่มีตัวหม้อด้านนอก (1) มีส่วนกับความร้อน (2)ตัวหม้อด้านในมีลักษณะเป็นเบ้าโค้งเพื่อรองรับการใส่ลูกประคบจำนวนหนึ่ง (3) มีแผ่นกั้นแบ่งหม้อ เป็นช่อง (4) จำนวนหนึ่ง ที่ฝาหม้อทั้งสองด้านมีตัวล็อค ด้านหนึ่งใช้ล็อคเมื่อเปิดฝา (5) อีกด้านหนึ่ง (6) ใช้เป็นด้านเปิดฝาออก และตัวล็อคทั้งสองด้าน (5,6) ใช้สำหรับยกหม้อได้ ตัวหม้อที่ที่ก้นหม้อเป็นฐาน โค้งรองรับเท่าจำนวนลูกประคบที่ใส่ตามช่องในเบ้า (8) มีบริเวณที่ใส่ลูกประคบแล้วให้ด้ามจับลูก ประคบโผล่ไปยังงช

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1. หม้อนึ่งลูกประคบแบบหยิบจับง่าย มีลักษณะเป็นภาชนะที่มีตัวหม้อด้านนอก (1) มีส่วนกับความร้อน (2)ตัวหม้อด้านในมีลักษณะเป็นเบ้าโค้งเพื่อรองรับการใส่ลูกประคบจำนวนหนึ่ง (3) มีแผ่นกั้นแบ่งหม้อ เป็นช่อง (4) จำนวนหนึ่ง ที่ฝาหม้อทั้งสองด้านมีตัวล็อค ด้านหนึ่งใช้ล็อคเมื่อเปิดฝา (5) อีกด้านหนึ่ง (6) ใช้เป็นด้านเปิดฝาออก และตัวล็อคทั้งสองด้าน (5,6) ใช้สำหรับยกหม้อได้ ตัวหม้อที่ที่ก้นหม้อเป็นฐาน โค้งรองรับเท่าจำนวนลูกประคบที่ใส่ตามช่องในเบ้า (8) มีบริเวณที่ใส่ลูกประคบแล้วให้ด้ามจับลูก ประคบโผล่ไปยังงช่องที่ฝา (7) ทำให้เมื่อนึ่งลูกประคบผู้ใช้สามารถใช้มือเปล่าหยับลูกประคบขึ้นมาโดย ไม่ร้อนมือมาก