ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1403001353

วันที่ขอ : 17 Oct 2557

วันที่รับคำขอ : 17 Oct 2557

เลขที่ประกาศ : 11927

วันที่ประกาศ : 12 Sep 2559

เล่มที่ประกาศ : 9 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 11927

วันที่จดทะเบียน : 12 Sep 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด

ตัวแทน : นางสาวนวมาลย์ คีรีมา, นางนวกมล จีราคม

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางมณจันทร์ เมฆธน, นายศุภกิจ เมฆธน

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต

สถานะสุดท้าย : แจ้งผลคำวินิจฉัยผลการตรวจสอบอนุสิทธิบัตร ผู้ขอตรวจสอบ

วันที่ตามสถานะ : 17 Aug 2563

IPC/ID

A01G 24/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 (19/05/59) กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต เป็นการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าในอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้น ที่ สภาวะ การบ่มที่มืดภายใต้อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10-14 วัน หลังจากนั้นนำไปถ่าย สู่อาหารเหลวสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ที่สภาวะอุณหภูมิ 16-22 องศาเซลเซียส แสงสว่าง 300-500 ลักซ์ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้เส้นใยเห็ดถั่งเช่าทิเบต ทำการเก็บเกี่ยวเส้นใยหลังการเพาะเลี้ยง 50-55 วัน นำไปสกัดแล้วแปรรูปให้เป็นผงโดยวิธีการอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบดให้เป็นผงละเอียด แล้วนำไปสกัดเพื่อชะสารสำคัญออกมา จากนั้นนำสารสกัด ที่ได้ไปทำการอบแห้ง โดยอาจจะใช้วิธี ระเหิดภายใต้จุดเยือกแข็ง (Freeze dry) หรือ การพ่นฝอยผ่านลม ร้อน (Spray dry) ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก จะได้เห็ดถั่งเช่าทิเบตสกัดในรูปผงละลายน้ำที่เหมาะในการนำไป ผลิต หรือเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนโบราณ หรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผสมในผงกาแฟ ผง ชา สำเร็จรูป หรือผสมในเครื่องดื่มสำหรับบำรุงสุขภาพ หรือผสมในเครื่องสำอางค์ มีประโยชน์ในด้าน บำรุงสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค แก้ไขบทสรุปการประดิษฐ์ 19/05/2559         กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต เป็นการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าในอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้น ที่สภาวะ การบ่มที่มืดภายใต้อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10-14 วัน หลังจากนั้นนำไปถ่ายสู่ อาหารเหลวสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ที่สภาวะอุณหภูมิ 16-22 องศาเซลเซียส แสงสว่าง 300-500 ลักซ์ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้เส้นใยเห็ดถั่งเช่าทิเบต ทำการเก็บเกี่ยวเส้นใยหลังการเพาะเลี้ยง 50-55 วัน นำไปสกัดแล้วแปรรูปให้เป็นผงโดยวิธีการอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบดให้เป็นผงละเอียด แล้วนำไปสกัดเพื่อชะสารสำคัญออกมา จากนั้นนำสารสกัด ที่ได้ไปทำการอบแห้ง โดยอาจจะใช้วิธี ระเหิดภายใต้จุดเยือกแข็ง (Freeze dry) หรือ การพ่นฝอยผ่านลม ร้อน (Spray dry) ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก จะได้เห็ดถั่งเช่าทิเบตสกัดในรูปผงละลายน้ำที่เหมาะในการนำไป ผลิต หรือเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนโบราณ หรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผสมในผงกาแฟ ผง ชา สำเร็จรูป หรือผสมในเครื่องดื่มสำหรับบำรุงสุขภาพ หรือผสมในเครื่องสำอางค์ มีประโยชน์ในด้าน บำรุงสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ------------------------------------------------------------------- แก้ไขบทสรุปการประดิษฐ์ 10/07/2558 เห็ดถั่งเช่าทิเบตสกัดในรูปแบบผง เป็นการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าในอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้น ที่สภาวะ การบ่มที่มืดภายใต้อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10-14 วัน หลังจากนั้นนำไปถ่ายสู่ อาหารเหลวสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ที่สภาวะอุณหภูมิ 16-22 องศาเซลเซียส แสงสว่าง 300-500 ลักซ์ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้เส้นใยเห็ดถั่งเช่าทิเบต ทำการเก็บเกี่ยวเส้นใยหลังการเพาะเลี้ยง 50-55 วัน นำไปสกัดแล้วแปรรูปให้เป็นผงโดยวิธีการอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบดให้เป็นผงละเอียด แล้วนำไปสกัดเพื่อชะสารสำคัญออกมา จากนั้นนำสารสกัด ที่ได้ไปทำการอบแห้ง โดยอาจจะใช้วิธี ระเหิดภายใต้จุดเยือกแข็ง (Freeze dry) หรือ การพ่นฝอยผ่านลม ร้อน (Spray dry) ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก จะได้เห็ดถั่งเช่าทิเบตสกัดในรูปผงละลายน้ำที่เหมาะในการนำไป ผลิต หรือเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนโบราณ หรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผสมในผงกาแฟ ผง ชา สำเร็จรูป หรือผสมในเครื่องดื่มสำหรับบำรุงสุขภาพ หรือผสมในเครื่องสำอางค์ มีประโยชน์ในด้าน บำรุงสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค -------------------------------------------------------------------         เห็ดถั่งเช่าทิเบตสกัดในรุปแบบผง เป้นการเพาะเลี้ยงเห้ดถั่งเช่าในอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้น ที่สภาวะ การบ่มที่มืดภายใต้อุณหภูมิ 20-22 องศาเวลเซียส เป็นระยะเวลา 10-14 วัน หลังจากนั้นนำไปถ่ายสู่ อาหารเหลวสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ที่สภาวะอุณหภูมิ 16-22 องศาเวลเซียส แสงสว่าง 300-500 ลักซ์ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้เส้นใยถั่งเช่าทิเบต ทำการเก็บเกี่ยวเส้นใยหลังการเพาะเลี้ยง 50-55 วัน นำไปสกัดแล้วแปรรูปให้เป้นผงโดยวิธีการอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบดให้เป้นผงละเอียด แล้วนำไปสกัดเพื่อชะสารสำคัญออกมา จากนั้นนำสารสกัด ที่ได้ไปทำการอบแห้ง โดยอาจจะใช้วิธี ระเหิดภายใต้จุดเยือกแข็ง (Freeze dry) หรือ การพ่นฝอยผ่านลม ร้อน (Spray dry) ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก จะได้เห็ดถั่งเช่าทิเบตสกัดในรูปผงละลายน้ำที่เหมาะในการนำไป ผลิต หรือเป้นส่วนประกอบในตำรับยาแผนโบราณ หรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผสมในผงกาแฟ ผง ชา สำเร็จรูป หรือผสมในเครื่องดื่มสำหรับบำรุงสุขภาพ หรือผสมในเครื่องสำอางค์ มีประโยชน์ในด้าน บำรุงสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 19/05/2559 1. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต มีขั้นตอนดังนี้ ก. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นสำหรับ เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ข. ทำการนึ่งฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นที่เตรียมจากข้อ ก. อุณหภูมิ 121องศาเซลเซียส ภายใต้ ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 30 นาที จากนั้นทำให้เย็นที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ค. ถ่ายเชื้อเห็ดถั่งเช่าทิเบตปริมาตร 3-5 มิลลิเมตรลงในอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากข้อ ข. นำไปบ่มในที่มืดภายใต้อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็น

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

แก้ไข 19/05/2559 1. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต มีขั้นตอนดังนี้ ก. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นสำหรับ เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ข. ทำการนึ่งฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นที่เตรียมจากข้อ ก. อุณหภูมิ 121องศาเซลเซียส ภายใต้ ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 30 นาที จากนั้นทำให้เย็นที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ค. ถ่ายเชื้อเห็ดถั่งเช่าทิเบตปริมาตร 3-5 มิลลิเมตรลงในอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากข้อ ข. นำไปบ่มในที่มืดภายใต้อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10-14 วัน ง. เตรียมอาหารเหลวสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต แบ่งอาหารเหลวจากข้อ ก. ลงใส่ภาชนะ แก้ว ในปริมาตร 20-40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ปิดฝาให้สนิท แล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ 121 องศา เซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว นาน 30 นาที แล้วนำออกมาตั้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส จ. ถ่ายหัวเชื้อเห็ดถั่งเช่าทิเบต จากข้อ ค. ปริมาตร 3-5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักลงในขวดอาหารเหลว เลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ข้อ ง. ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิ 16-22 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่าง 300-500 ลักซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ฉ. ทำการเก็บเกี่ยวเส้นใยเห็ดถั่งเช่าทิเบตหลังจากการเพาะเลี้ยง 50-55 วัน แล้วนำไปอบแห้ง ที่ อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบดเป็นผงละเอียดแล้วทำการสกัด โดยวิธีการสกัดสารโดยใช้เครื่องสกัดชอกห์เลต (Soxhlet extraction) โดยใช้น้ำกลั่น (Didtilled water) เป็น สารสกัด ช. นำสารที่สกัดได้จากข้อ ฉ. ไปทำการอบแห้งโดยใช้วิธี ระเหิดภายใต้จุดเยือกแข็ง (Freeze dry) หรือ การพ่นฝอยผ่านลมร้อน (Spray dry) ที่อุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส ซ. นำผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง บรรจุใน ซองพลาสติก แล้วใส่ในซองอลูมิเนียมฟอยส์ ชั้นนอก 2. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง อาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้น ประกอบด้วย กลูโคส 40 กรัม เปปโตน 10 กรัม ยีสต์สกัด 10 กรัม มันฝรั่ง 200 กรัมและน้ำกรอง 1 ลิตร 3. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง อาหารเลี้ยงเหลว ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 400 กรัม โปรตีน 200 กรัม ไขมัน 5 กรัม วิตามินรวม 2.5 กรัม แร่ธาตุรวม 2.5 กรัม และน้ำกรอง 1 ลิตร 4. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว คาร์โบไฮเดรต สามารถเลือกได้จาก น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) น้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) หรือ แป้งที่ แปรรูป (Modified starch) อย่างใดอย่างหนึ่ง 5. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งส่วนผสมอาหารเหลว โปรตีน สามารถ เลือกได้จาก กรดอะมิโน เปปโตน ยีสต์สกัด เคซีน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม หรือ โปรตีนที่สกัดจากพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง 6. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว ไขมัน สามารถ เลือกได้จาก น้ำมันงา น้ำมันข้าวโพด น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง อย่างใดอย่างหนึ่ง 7. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว วิตามินรวม ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินซี กรดนิโคตินิก และกรดแพนโตตินิก 8. กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว แร่ธาตุรวม ได้แก่ แมกนีเซียม ซัลเฟต (Magnesium sulfate: MgSO47H2O) 50 กรัม. แคลเซียม คลอไรด์ (Calcium chloride: CaCl22H2O) 10 กรัม. โปแตสเซียมฟอสเฟตโมโนเบสิก (Potassium phosphate monobasic: KH2PO4) 50 กรัม. โปแตสเซียมฟอสเฟตไดเบสิก (Potassium phosphate dibasic: K2HPO4) 50 กรัม. คอป เปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate: CuSO4 5H2O) 1 กรัม เฟอรัส ซัลเฟต (Ferrus sulfate: FeSO4 H2O) 5 กรัม. แมงกานัส ซัลเฟต (Manganous sulfate: MnSO4 H2O) 5 กรัม และ ซิงค์ซัลเฟต (Zinc sulfate: ZnSO4 H2O) 5 กรัม. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แก้ไข 10/07/2558 1. เห็ดถั่งเช่าทิเบตสกัดในรูปแบบผง ประกอบด้วย อะดิโนซีน (Adenosine) 0.01-0.02 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก คอร์ไดซิพิน(Cordycepin) 0.1-0.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก โพลีแซคคาร์ไรด์ (Polysaccharide) 99.78-99-89 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง มีขั้นตอนดังนี้ ก. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นสำหรับ เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ข. ทำการนึ่งฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นที่เตรียมจากข้อ ก. อุณหภูมิ 121องศาเซลเซียส ภายใต้ ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 30 นาที จากนั้นทำให้เย็นที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ค. ถ่ายเชื้อเห็ดถั่งเช่าทิเบตปริมาตร 3-5 มิลลิเมตรลงในอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากข้อ ข. นำไปบ่มในที่มืดภายใต้อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10-14 วัน ง. เตรียมอาหารเหลวสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต แบ่งอาหารเหลวจากข้อ ง. ลงใส่ภาชนะ แก้ว ในปริมาตร 20-40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ปิดฝาให้สนิท แล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ 121 องศา เซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว นาน 30 นาที แล้วนำออกมาตั้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส จ. ถ่ายหัวเชื้อเห็ดถั่งเช่าทิเบต จากข้อ ค. ปริมาตร 3-5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักลงในขวดอาหารเหลว เลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ข้อ จ. ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิ 16-22 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่าง 300-500 ลักซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ฉ. ทำการเก็บเกี่ยวเส้นใยเห็ดถั่งเช่าทิเบตหลังจากการเพาะเลี้ยง 50-55 วัน แล้วนำไปอบแห้ง ที่ อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบดเป็นผงละเอียดแล้วทำการสกัด โดยวิธีการสกัดสารโดยใช้เครื่องสกัดชอกห์เลต (Soxhlet extraction) โดยใช้น้ำกลั่น (Didtilled water) เป็น สารสกัด ช. นำสารที่สกัดได้จากข้อ ช. ไปทำการอบแห้งโดยใช้วิธี ระเหิดภายใต้จุดเยือกแข็ง (Freeze dry) หรือ การพ่นฝอยผ่านลมร้อน (Spray dry) ที่อุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส ซ. นำผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง บรรจุใน ซองพลาสติก แล้วใส่ในซองอลูมิเนียมฟอยส์ ชั้นนอก 2. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง อาหารเลี้ยงเชื้อปะกอบด้วย กลูโคส 40 กรัม เปปโตน 10 กรัม ยีสต์สกัด 10 กรัม มันฝรั่ง 200 กรัมและน้ำกรอง 1 ลิตร 3. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว คาร์โบไฮเดรต สามารถเลือกได้จาก น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) น้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) หรือ แป้งที่ แปรรูป (Modified starch) อย่างใดอย่างหนึ่ง 5. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งส่วนผสมอาหารเหลว โปรตีน สามารถ เลือกได้จาก กรดอะมิโนชนิดต่างๆ เปปโตน ยีสต์สกัด เคซีน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม หรือ โปรตีนที่สกัดจากพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง 6. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว ไขมัน สามารถ เลือกได้จาก น้ำมันงา น้ำมันข้าวโพด น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง อย่างใดอย่างหนึ่ง 7. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว วิตามินรวม ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินซี กรดนิโคตินิก และกรดแพนโตตินิก 8. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว แร่ธาตุรวม ได้แก่ แมกนีเซียม ซัลเฟต (Magnesium sulfate: MgSO47H2O) 50 กรัม. แคลเซียม คลอไรด์ (Calcium chloride: CaCl22H2O) 10 กรัม. โปแตสเซียมฟอสเฟตโมโนเบสิก (Potassium phosphate monobasic: KH2PO4) 50 กรัม. โปแตสเซียมฟอสเฟตไดเบสิก (Potassium phosphate dibasic: K2HPO4) 50 กรัม. คอป กรัม. แมงกานัส ซัลเฟต (Mangnous sulfate: MnSO4H2O) 5 กรัม และ ซิงค์ซัลเฟต (Zinc sulfate: ZnSO4H2O) 5 กรัม. ------------------------------------------------------------- 1. เห็ดถั่งเช่าทิเบตสกัดในรูปแบบผง ประกอบด้วย อะดิโนซีน (Adenosine) 0.01-0.02 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก คอร์ไดซิพิน (Cordycepin) 0.1-0.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก โพลีแซคคาร์ไรด์ (Polysaccharide) 99.78-99.89 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง มีขั้นตอนดังนี้ ก. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นสำหรับ เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต ข. ทำการนึ่งฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นที่เตรียมจากข้อ ก. อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ภายใต้ ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 30 นาที จากนั้นทำให้เย็นที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ค. ถ่ายเชื้อเห็ดถั่งเช่าทิเบตปริมาตร 3-5 มิลลิลิตรในอาหารเลี้ยงเชื้อตั้งต้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากข้อ ข. นำไปบ่มในที่มืดภายใต้อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10-14 วัน ง. เตรียมอาหารเหลวสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต แบ่งอาหารเหลวจากข้อ ง. ลงใส่ภาชนะ แก้ว ในปริมาตร 20-40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ปิดฝาให้สนิท แล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ 121 องศา เซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว นาน 30 นาที แล้วนำออกมาตั้งไว้ให้เย้นที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส จ. ถ่ายหัวเชื้อถั่งเช่าทิเบต จากข้อ ค.ปริมาตร 3-5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักลงในขวดอาหารเหลว เลี้ยงเชื้อทีเตรียมไว้ข้อ จ. ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิ 16-22 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่าง 300-500 ลักซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ฉ. ทำการเก็บเกี่ยวเส้นใยเห็ดถั่งเช่าทิเบตหลังจากการเพาะเลี้ยง 50-55 วัน แล้วนำไปอบแห้ง ที่ อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบดเป้นผงละเอียดแล้วทำการสกัด โดยวิธีการสกัดสารโดยใช้เครื่องสกัดซอกห์เลต (Soxhlet extraction) โดยใช้น้ำกลั่น (Distilled water) เป็น สารสกัด ซ. นำสารที่สกัดได้จากข้อ ช. ไปทำการอบแห้งโดยใช้วิธี ระเหิดภายใต้จุดเยือกแข็ง (Freeze dry) หรือ การพ่นฝอยผ่านลมร้อน (Spray dry) ที่อุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส ซ. นำผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง บรรจุใน ซองพลาสติก แล้วใส่ในซองอลูมิเนียมฟอยส์ ชั้นนอก 2. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง อาหารเลี้ยงเชื้อประกอบด้วย กลูโคส 40 กรัม เปปโตน 10 กรัม ยีสต์สกัด 10 กรัม มันฝรั่ง 200 กรัมและน้ำกรอง 1 ลิตร 3. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง อาหารเลี้ยงเชื้อเหลวประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 400 กรัม โปรตีน 200 กรัม ไขมัน 5 กรัม วิตามินรวม 2.5 กรัม แร่ธาตุรวม 2.5 กรัม และ น้ำกรอง 1 ลิตร 4. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว คาร์โบไฮเดรต สามารถเลือกได้จาก น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) น้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) หรือ แป้งที่ แปรรูป (Modified starch) อย่างใดอย่างหนึ่ง 5. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว โปรตีน สามารถ เลือกได้จาก กรดอะมิโนชนิดต่างๆ เปบโตน ยีสต์สกัด เคซีน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม หรือ โปรตีนที่สกัดจากพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง 6. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว ไขมัน สามารถ เลือกได้จาก น้ำมันงา น้ำมันข้าวโพด น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง อย่างใดอย่างหนึ่ง 7. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว วิตามินรวม ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินซี กรดนิโคตินิก และกรดแพนโตตินิก 8. กรรมวิธีการสกัดเห็ดถั่งเช่าทิเบตในรูปแบบผง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมอาหารเหลว แร่ธาตุรวม ได้แก่ แมกนีเซียม ซัลเฟต (Magnesium sulfate: MgSO4 7H2O) 50 กรัม. แคลเซียม คลอไรด์ (Calcium chloride: CaCl2 2H2O) 10 กรัม. โปแตสเซียมฟอสเฟตโมโนเบสิก (Potassium phosphate monobasic: KH2PO4) 50 กรัม. โปแตสเซียมฟอสเฟตไดเบสิก (Potassium phosphate dibasic: K2HPO4) 50 กรัม. คอป เปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate: CuSO4 5H2O) 1 กรัม เฟอรัส ซัลเฟต (Ferrus sulfate: FeSO4 H2O) 5 กรัม. แมงกานัส ซัลเฟต (Manganous sulfate: MnSO4 H2O) 5 กรัม และ ซิงค์ซัลเฟต (Zinc sulfate: ZnSO4 H2O) 5 กรัม.