ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1503000412

วันที่ขอ : 26 Mar 2558

วันที่รับคำขอ : 26 Mar 2558

เลขที่ประกาศ : 11720

วันที่ประกาศ : 12 Jul 2559

เล่มที่ประกาศ : 7 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 11720

วันที่จดทะเบียน : 12 Jul 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 26 Dec 2563

IPC/ID

C05G 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : คำขอใหม่ปรับปรุง             กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีขั้น การทำ ประกอบด้วย ขี้แดดนาเกลือ มูลสัตว์ แกลบดำ รำละเอียด กากน้ำตาล และจุลินทรีย์ช่วยย่อย ได้แก่ หัวเชื้อรากลุ่ม Trichoderma จุลินทรีย์ พด 1 หรือจุลินทรีย์น้ำ EM เป็นต้น โดยทำการผสมคลุกเคล้า ให้เข้ากันภายในภาชนะ หมักเป็นเวลา 20-40 วัน หลังจากนั้นจะได้ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้ จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ที่มีคุณภาพสูง

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : คำขอใหม่ปรับปรุง 1. ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง มีส่วนผสมของวัสดุหมักทั้งหมดโดยปริมาตร ประกอบด้วย              - ขี้แดดนาเกลือ                         เท่ากับ             1 ถึง 10       &nbs

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

คำขอใหม่ปรับปรุง 1. ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง มีส่วนผสมของวัสดุหมักทั้งหมดโดยปริมาตร ประกอบด้วย              - ขี้แดดนาเกลือ                         เท่ากับ             1 ถึง 10             ส่วนโดยปริมาตร    - มูลสัตว์                                   เท่ากับ             1 ถึง 10             ส่วนโดยปริมาตร              - แกลบดำ                               เท่ากับ             1 ถึง 8               ส่วนโดยปริมาตร              - รำละเอียด                                   เท่ากับ             1 ถึง 6               ส่วนโดยปริมาตร              - กากน้ำตาล                               เท่ากับ          0.2 ถึง 1.0            ส่วนโดยปริมาตร              - จุลินทรีย์                                 เท่ากับ       0.001 ถึง 0.010       ส่วนโดยปริมาตร              (จุลินทรีย์ช่วยย่อย ได้แก่ หัวเชื้อรากลุ่ม Trichoderma จุลินทรีย์ พด 1 หรือจุลินทรีย์น้ำ EM เป็น     ต้น) 2. กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีขั้นการทำ     ประกอบด้วย ขี้แดดนาเกลือ มูลสัตว์ แกลบดำ รำละเอียด กากน้ำตาล และจุลินทรีย์ ช่วยย่อย ได้แก่ หัว      เชื้อรากลุ่ม Trichoderma จุลินทรีย์ พด 1 หรือจุลินทรีย์น้ำ EM เป็นต้น โดยทำการผสมคลุกเคล้าให้เข้า      กันภายในภาชนะ หมักเป็นเวลา 20-40 วัน ได้ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์ เป็นตัวเร่ง 3. ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง รำละเอียด สามารถแทนที่     ด้วย ฟางข้าว ในบางส่วนหรือทั้งหมดได้ และ แกลบดำ สามารถแทนที่ด้วย แกลบหรือขี้เลื่อย ในบางส่วน     หรือทั้งหมดได้