ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1503000790

วันที่ขอ : 27 May 2558

วันที่รับคำขอ : 27 May 2558

เลขที่ประกาศ : 11963

วันที่ประกาศ : 27 Sep 2559

เล่มที่ประกาศ : 9 / 17

เลขที่สิทธิบัตร : 11963

วันที่จดทะเบียน : 27 Sep 2559

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : นายโรจนะ ภิรมย์

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายโรจนะ ภิรมย์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ด

สถานะสุดท้าย : แจ้งเพิกถอน

วันที่ตามสถานะ : 13 Mar 2563

IPC/ID

F24F 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : แก้ไขบทสรุปการประดิษฐ์  9/03/2559      หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ดที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เป็นที่ จับกับส่วนที่เป็นตัวจับยึดแปรงลบกระดาน ซึ่งส่วนที่เป็นที่จับนั้นจะประกอบไปด้วยท่องอพีวีซี 90 องศา จำนวน 2 ชิ้น ท่อต่อตรงพีวีซี จำนวน 2 ชิ้น ท่อนไม้ทรงกระบอกเจาะรูจำนวน 2 ชิ้น ประกอบเข้าด้วยกัน ส่วนที่เป็นตัวจับยึดแปรงลบกระดานจะทำจากแผ่นอลูมิเนียมสำเร็จรูปจำนวน 1 ชิ้น เจาะรู 2 รู นำ ส่วนประกอบหลักทั้ง 2 มาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารูเกลียวปล่อยยึดติดให้แน่นแล้วนำแปรงลบ กระดานไวท์บอร์ดมาเสียบเข้ากับหูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ดโดยทำการเสียบดันให้สุดขอบหูจับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่หรือหลุดในขณะทำการลบกระดาน -------------------------------------------------------------   คำขอใหม่ปรับปรุง  5/9/2559             หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ดที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เป็นที่ จับกับส่วนที่เป็นตัวจับยึดแปรงลบกระดาน ซึ่งส่วนที่เป็นที่จับนั้นจะประกอบไปด้วยท่องอพีวีซี 90 องศา จำนวน 2 ชิ้น ท่อต่อตรงพีวีซี จำนวน 2 ชิ้น ท่อนไม้ทรงกระบอกเจาะรูจำนวน 2 ชิ้น ประกอบเข้าด้วยกัน ส่วนที่เป็นตัวจับยึดแปรงลบกระดานจะทำจากแผ่นอลูมิเนียมสำเร็จรูปจำนวน 1 ชิ้น เจาะรู 2 รู นำ ส่วนประกอบหลักทั้ง 2 มาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารูเกลียวปล่อยยึดติดให้แน่นแล้วนำแปรงลบ กระดานมาเสียบเข้ากับหูจับแปรงลบกระดานโดยทำการเสียบให้สุดขอบหูจับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการ เคลื่อนที่หรือหลุดในขณะทำการลบกระดาน

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :          แก้ไข 9/03/2559 1. หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นที่จับ (7) ส่วนที่เป็น ตัวยึดแปรงลบกระดาน (5) ส่วนที่เป็นที่จับจะเป็นท่องอพีวีซี 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 22 มม.(1) จำนวน 2 ชิ้น ท่อตรงพีวีซียาว 70 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.(2) จำนวน 1 ชิ้น ท่อ ต่อตรงพีวีซี ยาว 14 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.(3) จำนวน 1 ชิ้นประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้กาว ทาบริเวณด้านในโดยรอบ จากนั้นนำท่อนไม้ทรงกระบอกสูง 20 มม. ขนาดเส้

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

         แก้ไข 9/03/2559 1. หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นที่จับ (7) ส่วนที่เป็น ตัวยึดแปรงลบกระดาน (5) ส่วนที่เป็นที่จับจะเป็นท่องอพีวีซี 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 22 มม.(1) จำนวน 2 ชิ้น ท่อตรงพีวีซียาว 70 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.(2) จำนวน 1 ชิ้น ท่อ ต่อตรงพีวีซี ยาว 14 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.(3) จำนวน 1 ชิ้นประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้กาว ทาบริเวณด้านในโดยรอบ จากนั้นนำท่อนไม้ทรงกระบอกสูง 20 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 มม.(4) เจาะรูตรงกลางจำนวน 2 ชิ้นแล้วประกอบเข้ากับท่อพีวีซี 90 องศา(7)โดยใช้กาวเช่นกัน และนำแผ่นอลูมีเนียม สำเร็จรูปยาว 130 มม. (5) เจาะรู 2 รู (8) แล้วใช้สกรูเกลียวปล่อย จำนวน 2  ตัว (6)  ยึดเข้ากับท่อนไม้ ทรงกระบอกให้แน่นและนำแปรงลบกระดานไวท์บอร์ดมาเสียบเข้ากับหูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ด (10) 2.  หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ดตามข้อถือสิทธิข้อ 1 มีลักษณะเฉพาะคือปลายด้านหนึ่งของ แผ่นอลูมีเนียมจะพับงอเป็นขอบด้านเดียว (9)เพื่อเป็นตัวกั้นไม่ให้แปรงลบกระดานหลุดออกได้ และตรง ด้ามจับจะใช้เป็นท่อพีวีซี (7)เพราะจะทำให้มีน้ำหนักเบาและสะดวกในการจับ ------------------------------------------------------------------ คำขอใหม่ปรับปรุง  5/9/2559 หูจับแปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นที่จับส่วนที่เป็นตัวยึด แปรงลบกระดาน ส่วนที่เป็นที่จับจะเป็นท่องอพีวีซี 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 22 มม. จำนวน 2 ชิ้น ท่อตรงพีวีซียาว 70 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. จำนวน 1 ชิ้น ท่อต่อตรงพีวีซี ยาว 14 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. จำนวน 1 ชิ้น ท่อนไม้ทรงกระบอกสูง 20 มม. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 21 มม. เจาะรูตรงกลางจำนวน 2 ชิ้น แผ่นอลูมิเนียมสำเร็จรูปยาว 130 มม. เจาะรู 2 รู และสกรูเกลียว จำนวน 2 ตัว โดยที่แผ่นอลูมิเนียมนั้นด้านหลังจะต้องพับงอปิดให้พอดีขอบ เพื่อ หลังจากที่เรานำแปรงลบกระดานมาเสียบกับหูจับจะได้ยึดจับได้แน่นไม่เกิดการเคลื่อนที่