ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1603002525

วันที่ขอ : 08 Dec 2559

วันที่รับคำขอ : 08 Dec 2559

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวจิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งรับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตร/สั่งประกาศโฆษณาและจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

C12Q 1/68

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :