ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1703001170

วันที่ขอ : 03 Jul 2560

วันที่รับคำขอ : 03 Jul 2560

เลขที่ประกาศ : 13804

วันที่ประกาศ : 19 Apr 2561

เล่มที่ประกาศ : 4 / 2561

เลขที่สิทธิบัตร : 13804

วันที่จดทะเบียน : 19 Apr 2561

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่

สถานะสุดท้าย : แจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ตามสถานะ : 20 Apr 2564

IPC/ID

A01D 46/00

B65B 7/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File :

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.  ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ประกอบไปด้วย เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) และชุด เฟืองหมุนกลับทาง(8)            มีลักษณะพิเศษ คือ เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) และชุดเฟืองหมุนกลับทาง(8) ซึ่งมี รายละเอียดประกอบด้วย            - เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 64 มิลลิเมตร ยาว 1,800 มิลลิเมตร จำนวน 2 คู่ เพลาคู่แรกจะวางคู่กันในลักษณะเอียงเพื่อให้เกิดการไห

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

1.  ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ประกอบไปด้วย เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) และชุด เฟืองหมุนกลับทาง(8)            มีลักษณะพิเศษ คือ เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) และชุดเฟืองหมุนกลับทาง(8) ซึ่งมี รายละเอียดประกอบด้วย            - เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 64 มิลลิเมตร ยาว 1,800 มิลลิเมตร จำนวน 2 คู่ เพลาคู่แรกจะวางคู่กันในลักษณะเอียงเพื่อให้เกิดการไหลลงและมี ระยะห่างระหว่างหัวท้ายไม่เท่ากันสามารถปรับขนาดระยะห่างได้ ใช้การทดรอบความเร็วชุดแรกด้วย ขนาดพลูเลห์ขับ 2 นิ้ว พลูเลห์ตาม 9 นิ้ว ชุดสองขนาดพลูเลห์ขับ 2 นิ้ว พลูเลห์ตาม 3 นิ้ว มีชุดเฟือง เพื่อหมุนกลับทางมีขนาด 1.5 โมดุล เฟืองขับและเฟืองตามขนาด 36 ฟัน เพื่อให้เกิดการหมุนกลับทาง ของเพลา โดยกำหนดให้เพลาด้านซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกาส่วนด้านขวาหมุนตามเข็มนาฬิกา ความเร็ว รอบของเพลาที่เหมาะสมในการคัดขนาดละมุด 200 รอบต่อนาที เพลาคู่สองจะใช้วัสดุและมีขนาด เหมือนคู่แรกแต่ถูกยึดแน่นด้านบนเพลาคู่แรก เพลาคู่นี้ไม่มีการหมุนแต่ถูกวางไว้เพื่อป้องกันการกระเด็น ออกของละมุดระหว่างกระบวนการคัดขนาด เมื่อละมุดถูกเทจากตระกร้าลงสู่กระบะคัดละมุดจะไหลลง ไปในระหว่างแกนเพลาที่หมุนอยู่และไหลไปตามแนวท่อตามแรงโน้มถ่วงของโลกจนตกลงในช่วงที่มี ระยะห่างของขนาดมากกว่าขนาดของผลละมุดและจะไหลลงสู่ตะกร้าตามขนาด 4 ขนาดคือ เบอร์ 1, 2, 3 และ 4 ตามเกณฑ์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ             - ชุดเฟืองหมุนกลับทาง(8) ใช้เฟืองมีขนาด 1.5 โมดุล เฟืองขับ 36 ฟัน เฟืองตาม 36 ฟัน เพื่อให้เกิดการหมุนกลับทางของเพลา โดยกำหนดให้เพลาด้านซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกาส่วนด้านขวา หมุนตามเข็มนาฬิกา 2.  ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลา หมุนวางคู่ดังกล่าว มีความเร็วรอบในการคัดแยกขนาดละมุดที่เหมาะสม 200 รอบต่อนาที 3.  ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลา หมุนวางคู่ดังกล่าว มีมุมเอียงของเพลาในการคัดแยกขนาดละมุดที่เหมาะสม 5 องศา 4.  ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งมีเพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) ซึ่ง ใช้หลักการของเพลายาว 2 ท่อน วางคู่กันในลักษณะเอียงที่มีระยะห่างหัวท้ายไม่เท่ากันเมื่อละมุดถูก ลำเลียงไปตามแนวท่อขณะที่เพลาหมุนจะเกิดการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกและละมุดจะหมุนตัวหา ศูนย์ถ่วงในลักษณะทางหัวขั้วตั้งขึ้น และถูกคัดตกลงในช่วงที่เพลามีระยะห่างกว้างกว่า สามารถคัดขนาด ของละมุดได้ 4 ขนาดคือ เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ