ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1803000776

วันที่ขอ : 02 Apr 2561

วันที่รับคำขอ : 02 Apr 2561

เลขที่ประกาศ : 16872

วันที่ประกาศ : 22 Oct 2563

เล่มที่ประกาศ : 10 / 2563

เลขที่สิทธิบัตร : 16872

วันที่จดทะเบียน : 22 Oct 2563

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : นางสาววรัญญู พงศ์นภารักษ์, นางสาวกนกวรรณ กิ่งผดุง

ตัวแทน : นายกิตติเทพ จริงจิตร, นายวีระเวช อรธนาลัย

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาววรัญญู พงศ์นภารักษ์, นางสาวกนกวรรณ กิ่งผดุง

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สูตรและกรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 09 Feb 2564

IPC/ID

A23L 1/01

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------29/05/2563------(OCR) สูตรและกรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน ประกอบด้วย ส่วนผสมของผัก นํ้า และคอลลาเจน กรรมวิธีการผลิตทำได้โดย นำส่วนผสมของผักมาลดขนาด นำไปลวกและปั่นให้ละเอียด ผสมส่วนผสมให้เข้ากันตามสัดส่วนแล้วรีดให้เป็นแผ่น จากนั้นนำไปให้ความร้อนด้วยวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมจนกระทั่งผลิตภัณฑ์แห้ง อาจเพิ่มเติมด้วยการปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติ ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่นที่ได้เหมาะสมสำหรับเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยส่วนประกอบของคอลลาเจนที่มีประโยชน์ในการบำรุงผิว ------------ ------02/04/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ประกอบด้วย ส่วนผสมของผัก นํ้า และคอลลาเจน กรรมวิธีการผลิตทำได้โดย นำส่วนผสมของผักมาลดขนาด นำไปลวกและป่นให้ละเอียด ผสมส่วนผสมให้เข้ากันตามสัดส่วนแล้วรีดให้เป็นแผ่น จากนั้นนำไปให้ความร้อนด้วยวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมจนกระทั่งผลิตภัณฑ์แห้ง อาจเพิ่มเติมด้วยการปรุงรส เพื่อเพิ่มรสชาติ ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่นที่ได้เหมาะสมสำหรับเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยส่วนประกอบ ของคอลลาเจนที่มีประโชน์ในการบำรุงผิว ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ประกอบด้วย ส่วนผสมของผัก นํ้า และคอลลาเจน กรรมวิธีการผลิตทำได้โดย นำส่วนผสมของผักมาลดขนาด นำไปลวกและป่นให้ละเอียด ผสมส่วนผสมให้เข้ากันตามสัดส่วนแล้วรีดให้เป็นแผ่น จากนั้นนำไปให้ความร้อนด้วยวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมจนกระทั่งผลิตภัณฑ์แห้ง อาจเพิ่มเติมด้วยการปรุงรส เพื่อเพิ่มรสชาติ ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่นที่ได้เหมาะสมสำหรับเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยส่วนประกอบ ของคอลลาเจนที่มีประโชน์ในการบำรุงผิว

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------29/05/2563------(OCR) 1. สูตรผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน ประกอบด้วย ส่วนผสมผัก ปริมาณ 26 ถึง 94 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก คอลลาเจน ปริมาณ 0.5 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และปรับปริมาณด้วยน้ำ จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก2. สูตรผักแผ่นอบกรอบผสมคอสลาเจน ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมผัก ประกอบด้วย กระเจี๊ยบเขียว ปริมาณ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก บล็อคโคล

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------29/05/2563------(OCR) 1. สูตรผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน ประกอบด้วย ส่วนผสมผัก ปริมาณ 26 ถึง 94 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก คอลลาเจน ปริมาณ 0.5 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และปรับปริมาณด้วยน้ำ จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก2. สูตรผักแผ่นอบกรอบผสมคอสลาเจน ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมผัก ประกอบด้วย กระเจี๊ยบเขียว ปริมาณ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก บล็อคโคลี่ ปริมาณ 8 ถึง 29 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ตำลึง ปริมาณ 5 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ใบบัวบก ปริมาณ 3 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก3. สูตรผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 อาจ ประกอบเพิ่มเติมด้วย ส่วนผสมสำหรับการปรุงรส เลือกได้จากส่วนผสมสำหรับการปรุงรสแบบผง หรือส่วนผสมสำหรับการปรุงรสแบบของเหลว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างประกอบรวมกัน4. กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน ที่มีสูตรตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 มีขั้นตอน ดังนี้ ก. นำส่วนผสมผัก ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว บล็อคโคลี่ ตำลึง และใบบัวบก มาล้างทำความสะอาด ลดขนาดให้เล็กลงแล้วนำไปลวกที่อุณหภูมิ 70 ถึง 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ถึง 40 นาที ข. นำผักที่ผ่านการลวกจากข้อ ก. มาทำให้เย็นด้วยการแช่น้ำอุณหภูมิ 30 ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ถึง 20 นาที ค. ทำการปั่นผักแต่ละชนิดที่ผ่านการแช่น้ำเย็นจากข้อ ข. ให้ละเอียด เติมคอลลาเจนและน้ำ จากนั้นผสมให้เข้ากัน ง. นำผลิตภัณฑ์จากข้อ ค. ไปผ่านกระบวนการรีดให้เป็นแผ่น แล้วนำไปให้ความร้อนครั้งที่หนึ่งจนกระทั่งผลิตภัณฑ์แห้ง5. กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน ตามข้อถือสิทธิ 4 ที่ซึ่ง การให้ความร้อนครั้งที่หนึ่ง เลือกได้จาก การอบที่อุณหภูมิระหว่าง 60 ถึง 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง หรือการทอดด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิระหว่าง 180 ถึง 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 ถึง 60 วินาที หรือการใช้คลื่นไมโครเวฟ กำลังไฟ 100ถึง 800 วัตต์ เป็นเวลา 1 ถึง 3 ชั่วโมง วิธีใดวิธีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวิธีประกอบร่วมกัน6. กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน ตามข้อถือสิทธิ 4 หรือ 5 ที่ซึ่ง การให้ความร้อนครั้งที่หนึ่ง ที่เหมาะสมที่สุด คือ การอบที่อุณหภูมิระหว่าง 60 ถึง 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง7. กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน ตามข้อถือสิทธิ 4 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ประกอบเพิ่มเติมด้วย การนำผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่นที่ผ่านการให้ความร้อนครั้งที่หนึ่งมาปรุงรสด้วยส่วนผสมสำหรับการปรุงรสแล้วนำไปให้ความร้อนครั้งที่สอง8. กรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอสลาเจน ตามข้อถือสิทธิ 7 ที่ซึ่ง การให้ความร้อนครั้งที่สองทำได้โดยการอบที่อุณหภูมิ 50 ถึง 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ถึง 50 นาที ------------ แก้ไข 13/11/2561                                                     หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า                                                                ข้อถือสิทธิ 1. สูตรและกรรมวิธีการผลิตภัณฑ์ผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน ประกอบด้วย            ส่วนผสมผัก ปริมาณ       26 ถึง 94             เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก            คอลลาเจน ปริมาณ       0.5 ถึง 5                  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก            และปรับปริมาณด้วยน้ำ จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก           ----------------------------------------------------------------------------------------------------           ------02/04/2561------(OCR)                                 หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า                                        ข้อถือสิทธิ 1. ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้               ส่วนผสมผัก ปริมาณ 26 ถึง 94 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก               คอลลาเจน ปริมาณ           0.5 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก      และน้ำ จนกระทั่งมีปริมาณครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 2. ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมผัก ประกอบด้วย              กระเจี๊ยบเขียว    ปริมาณ          10 ถึง 30     เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก             บล็อคโคลี่          ปริมาณ            8 ถึง 29      เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก             ตำลึง                ปริมาณ            5 ถึง 20      เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก            ใบบัวบก           ปริมาณ             3 ถึง 15      เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 3. ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ประกอบเพิ่มเติมด้วย ส่วนผสมสำหรับการปรุงรส เลือกได้จากส่วนผสมสำหรับการปรุงรสแบบผง หรือส่วนผสมสำหรับการปรุงรสแบบของเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างประกอบรวมกัน 4. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง มีขั้นตอน ดังนี้ ก. นำผักทุกชนิดมาล้างทำความสะอาด ลดขนาดให้เล็กลง แล้วนำไปลวกที่อุณหภูมิ 70 ถึง 100 องศาเซลเชียส เป็นเวลา 10 ถึง 40 นาที          ข. นำผักที่ผ่านการลวกจากข้อ ก. มาทำให้เย็นด้วยการแช่น้ำอุณหภูมิ 30 ถึง 50 องศาเซลเชียส เนิน เวลา 5 ถึง 20 นาที          ค. ทำการปั่นผักแต่ละชนิดที่ผ่านการแช่น้ำเย็นจากข้อ ข. ให้ละเอียด เติมคอลลาเจนและน้ำ จากนั้น ผสมให้เข้ากัน          ง. นำผลิตภัณฑ์จากข้อ ค. ไปผ่านกระบวนการรีดให้เป็นแผ่น แล้วนำไปให้ความร้อนครั้งที่หนึ่งจนกระทั่ง ผลิตภัณฑ์แห้ง 5. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 4 ที่ซึ่ง การให้ความร้อนครั้งที่หนึ่ง เลือกได้จาก การอบ ที่อุณหภูมิระหว่าง 60 ถึง 90 องศาเซลเซียส เนินเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง หรือการทอดด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิระหว่าง 180 ถึง 200 องศาเซลเชียส เนินเวลา 30 ถึง 60 วินาที หรือการใช้คลื่นไมโครเวฟ กำลังไฟ 100 ถึง 800 วัตต์ เนิน เวลา 1 ถึง 3 ชั่วโมง วิธีใดวิธีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวิธีประกอบร่วมกัน 6. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 4 ที่ซึ่ง การให้ความร้อนครั้งที่หนึ่ง ที่เหมาะสมที่สุด คือ การอบที่อุณหภูมิระหว่าง 60 ถึง 90 องศาเซลเชียส เนินเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง                                   หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 7. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 4 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ประกอบเพิ่มเติมด้วย การ นำผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่นที่ผ่านการให้ความร้อนครั้งที่หนึ่งมาปรุงรสด้วยส่วนผสมสำหรับการปรุงรส แล้วนำไปให้ ความร้อนครั้งที่สอง 8. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 7 ที่ซึ่ง การให้ความร้อนครั้งที่สองทำได้โดยการอบ ที่อุณหภูมิ 50 ถึง 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ถึง 50 นาที ------------                                 หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า                                        ข้อถือสิทธิ 1. ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้               ส่วนผสมผัก ปริมาณ 26 ถึง 94 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก               คอลลาเจน ปริมาณ           0.5 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก      และน้ำ จนกระทั่งมีปริมาณครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 2. ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ส่วนผสมผัก ประกอบด้วย              กระเจี๊ยบเขียว    ปริมาณ          10 ถึง 30     เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก             บล็อคโคลี่          ปริมาณ            8 ถึง 29      เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก             ตำลึง                ปริมาณ            5 ถึง 20      เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก            ใบบัวบก           ปริมาณ             3 ถึง 15      เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 3. ผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ประกอบเพิ่มเติมด้วย ส่วนผสมสำหรับการปรุงรส เลือกได้จากส่วนผสมสำหรับการปรุงรสแบบผง หรือส่วนผสมสำหรับการปรุงรสแบบของเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างประกอบรวมกัน 4. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง มีขั้นตอน ดังนี้ ก. นำผักทุกชนิดมาล้างทำความสะอาด ลดขนาดให้เล็กลง แล้วนำไปลวกที่อุณหภูมิ 70 ถึง 100 องศาเซลเชียส เป็นเวลา 10 ถึง 40 นาที          ข. นำผักที่ผ่านการลวกจากข้อ ก. มาทำให้เย็นด้วยการแช่น้ำอุณหภูมิ 30 ถึง 50 องศาเซลเชียส เนิน เวลา 5 ถึง 20 นาที          ค. ทำการปั่นผักแต่ละชนิดที่ผ่านการแช่น้ำเย็นจากข้อ ข. ให้ละเอียด เติมคอลลาเจนและน้ำ จากนั้น ผสมให้เข้ากัน          ง. นำผลิตภัณฑ์จากข้อ ค. ไปผ่านกระบวนการรีดให้เป็นแผ่น แล้วนำไปให้ความร้อนครั้งที่หนึ่งจนกระทั่ง ผลิตภัณฑ์แห้ง 5. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 4 ที่ซึ่ง การให้ความร้อนครั้งที่หนึ่ง เลือกได้จาก การอบ ที่อุณหภูมิระหว่าง 60 ถึง 90 องศาเซลเซียส เนินเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง หรือการทอดด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิระหว่าง 180 ถึง 200 องศาเซลเชียส เนินเวลา 30 ถึง 60 วินาที หรือการใช้คลื่นไมโครเวฟ กำลังไฟ 100 ถึง 800 วัตต์ เนิน เวลา 1 ถึง 3 ชั่วโมง วิธีใดวิธีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวิธีประกอบร่วมกัน 6. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 4 ที่ซึ่ง การให้ความร้อนครั้งที่หนึ่ง ที่เหมาะสมที่สุด คือ การอบที่อุณหภูมิระหว่าง 60 ถึง 90 องศาเซลเชียส เนินเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง                                   หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 7. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 4 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ประกอบเพิ่มเติมด้วย การ นำผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่นที่ผ่านการให้ความร้อนครั้งที่หนึ่งมาปรุงรสด้วยส่วนผสมสำหรับการปรุงรส แล้วนำไปให้ ความร้อนครั้งที่สอง 8. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักกรอบแผ่น ตามข้อถือสิทธิ 7 ที่ซึ่ง การให้ความร้อนครั้งที่สองทำได้โดยการอบ ที่อุณหภูมิ 50 ถึง 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ถึง 50 นาที