ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1803001505

วันที่ขอ : 03 Jul 2561

วันที่รับคำขอ : 03 Jul 2561

เลขที่ประกาศ : 16420

วันที่ประกาศ : 30 Jun 2563

เล่มที่ประกาศ : 7 / 2563

เลขที่สิทธิบัตร : 16420

วันที่จดทะเบียน : 30 Jun 2563

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด

ตัวแทน : นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์, นางธิดารัตน์ ทวาเรศเรืองคาม

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางวรวัลย์ วอร์โร, นายชาญ เมฆธน

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor)

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 26 Oct 2563

IPC/ID

B65D 88/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ------28/08/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้าบทสรุปการประดิษฐ์ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ประกอบด้วย ตัวถัง ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด ท่อให้อากาศ มีส่วนปลายที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดนัท โดยท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิดติดตั้งในแนวตั้งที่บริเวณส่วนกลางของตัวถังเหนือรูปทรงโดนัท ซึ่ง ฟองอากาศขนาดเล็ก (micro bubble) ที่ไหลออกจากรูปทรงโดนัท ไหลรวมถันขึ้นภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด และบังคับทิศทางการไหลของของเหลวให้ไหลในทิศทางที่ขึ้นไปทางด้าน บน ผ่านภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด และไหลวนกลับลงมาด้านล่างของตัวถังผ่านทางด้าน นอกของท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด เพื่อสร้างการไหลวนอย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบให้ท่อให้ อากาศติดตั้งกับฝาถัง ทำให้สามารถมีพื้นที่ส่วนกลางที่ด้านล่างสุดของตัวถังสำหรับติดตั้งวาล์ว สำหรับเก็บเกี่ยว ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับการเพาะเลี้ยงเส้นใยเชื้อรา ใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นลง มีปริมาณผลิตผลที่สูง และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย โดยไม่ใช้ใบกวนที่ทำให้เกิดการตัดเฉือนเส้นใยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ------------ ------28/08/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้าบทสรุปการประดิษฐ์ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ประกอบด้วย ตัวถัง ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด ท่อให้อากาศ มีส่วนปลายที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดนัท โดยท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิดติดตั้งในแนวตั้งที่บริเวณส่วนกลางของตัวถังเหนือรูปทรงโดนัท ซึ่ง ฟองอากาศขนาดเล็ก (micro bubble) ที่ไหลออกจากรูปทรงโดนัท ไหลรวมถันขึ้นภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด และบังคับทิศทางการไหลของของเหลวให้ไหลในทิศทางที่ขึ้นไปทางด้าน บน ผ่านภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด และไหลวนกลับลงมาด้านล่างของตัวถังผ่านทางด้าน นอกของท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด เพื่อสร้างการไหลวนอย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบให้ท่อให้ อากาศติดตั้งกับฝาถัง ทำให้สามารถมีพื้นที่ส่วนกลางที่ด้านล่างสุดของตัวถังสำหรับติดตั้งวาล์ว สำหรับเก็บเกี่ยว ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับการเพาะเลี้ยงเส้นใยเชื้อรา ใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นลง มีปริมาณผลิตผลที่สูง และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย โดยไม่ใช้ใบกวนที่ทำให้เกิดการตัดเฉือนเส้นใยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ประกอบด้วย ตัวถัง ท่อรูป ทรงกระบอกปลายเปิด ท่อให้อากาศ มีส่วนปลายที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดนัท โดยท่อรูป ทรงกระบอกปลายเปิดติดตั้งในแนวตั้งที่บริเวณส่วนกลางของตัวถังเหนือรูปทรงโดนัท ซึ่ง ฟองอากาศขนาดเล็ก (micro bubble) ที่ไหลออกจากรูปทรงโดนัท ไหลรวมกันขึ้นภายในท่อรูป ทรงกระบอกปลายเปิด และบังคับทิศทางการไหลของของเหลวให้ไหลในทิศทางที่ขึ้นไปทางด้าน บน ผ่านภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด และไหลวนกลับลงมาด้านล่างของตัวถังผ่านทางด้าน นอกของท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด เพื่อสร้างการไหลวนอย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบให้ท่อให้ อากาศติดตั้งกับฝาถัง ทำให้สามารถมีพื้นที่ส่วนกลางที่ด้านล่างสุดของตัวถังสำหรับติดตั้งวาล์ว สำหรับเก็บเกี่ยว ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับการเพาะเลี้ยงเส้นใยเชื้อรา ใช้เวลาในการเลี้ยง สั้นลง มีปริมาณผลิตผลที่สูง และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย โดยไม่ใช้ใบกวนที่ทำให้เกิดการตัดเฉือน เส้นใยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------28/08/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้าข้อถือสิทธิ 1. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ประกอบด้วย ตัวถัง (1) ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) และท่อให้อากาศ (5) ทำหน้าที่ส่งผ่านอากาศจากภายนอกตัวถัง (1) เข้ามาภายในตัวถัง (1) ตัวถัง(1) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน สามารถส่งผ่านแสงสว่างที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อราสู่ภายในตัวถัง(1) ได้อย่างทั่วถึง โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับตัวถัง(น คือ แก้ว ตัวถัง(1) มีฝาถัง(2) และฐาน(3) ทำจากวัสดุที่มีควา

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------28/08/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้าข้อถือสิทธิ 1. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ประกอบด้วย ตัวถัง (1) ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) และท่อให้อากาศ (5) ทำหน้าที่ส่งผ่านอากาศจากภายนอกตัวถัง (1) เข้ามาภายในตัวถัง (1) ตัวถัง(1) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน สามารถส่งผ่านแสงสว่างที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อราสู่ภายในตัวถัง(1) ได้อย่างทั่วถึง โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับตัวถัง(น คือ แก้ว ตัวถัง(1) มีฝาถัง(2) และฐาน(3) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับฝาถัง(2) และฐาน(3) คือ สแตนเลส (stainless steel) ชํ่งที่ฝาถัง(2) มีช่องที่เปิดปิดได้(12)สำหรับใส่เชื้อและสารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง มีวาล์วระบายอากาศ(1 1) สำหรับระบายอากาศภายในตัวถังน) ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ติดตั้งในแนวตั้งภายในตัวถัง(น ที่บริเวณส่วนกลางของตัวถัง(1) ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ท่อให้อากาศ(5) มีส่วนปลายที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดนัท(6) อยู่ในตำแหน่งใกล้กับก้นถังปฏิกรณ์ มีรูให้อากาศ(7) จำนวนหนึ่ง ที่ด้านบนโดยรอบของรูปทรงโดนัท(6) ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ติดตั้งเหนือรูปทรงโดนัท(6) ของท่อให้อากาศ(5) โดยมีขนาดเล้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เพียงพอที่ฟองอากาศที่ไหลออกจากรูปทรงโดนัท(6) ไหลรวมถันขึ้นภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ได้ โดยบังคับทิศทางการไหลของของเหลวในบริเวณที่อยู่เหนือรูปทรงโดนัท(6) ให้ไหลในทิศทางที่ขึ้นไปทางด้านบนของตัวถังน)ผ่านภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) และไหลวนกลับลงมาด้านล่างของตัวถัง(น ผ่านทางด้านนอกของท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) เพื่อสร้างการไหลวนอย่างต่อเนื่อง ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน ที่สามารถส่งผ่านแสงสว่างที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อราลู่ภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ได้ โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) คือ แก้ว และที่ด้านล่างสุดของตัวถัง(1) มีวาล์วสำหรับเก็บเกี่ยว(14) ติดตั้งอยู่ 2.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง รูให้อากาศ(7) มีขนาดที่เหมาะสมคือระหว่าง 0.5-1.5 มิลลิเมตร 3. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง ท่อให้อากาศ (5) ติดตั้งกับฝาถัง (2) และทำหน้าที่เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้งท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ภายในตัวถัง (1) 4.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง ท่อให้อากาศ (5) ติดตั้งกับฝาถัง (2) และทำหน้าที่เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้งท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ภายในตัวถัง (1) หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 5. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง ยังประกอบด้วย ช่องสำหรับมาตรวัด (8) หรือมีมาตรวัดปัจจัยในการเพาะเลี้ยงติดตั้งร่วมเข้าไปภายในตัวถัง (1) เพื่อวัดปัจจัย ซึ่งเลือกได้จาก อุณหภูมิ ความความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในของเหลว ค่าน้ำตาลคงเหลือ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง 6. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 5 ที่ซึ่ง ช่องสำหรับมาตรวัด(ร) อาจติดตั้งกับฝาถัง(2) และทำหน้าที่เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้งท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ภายในตัวถัง(1) 7. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 5 หรือ 6 ที่ซึ่ง ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ติดตั้งโดยใช้ท่อให้อากาศ(ร) และช่องสำหรับมาตรวัด(ร) เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้ง และมีโครงเชื่อม(9) ติดตั้งเชื่อมระหว่างถัน 8. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง มีวาว์ลนำสารละลายออก (13)ติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างด้านข้างของตัวถัง (1)เพื่อนำตัวอย่างสารละลายออก 9. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง มีโครงแนวตั้ง(10) จำนวนหนึ่ง ยึดระหว่างฝาถัง(2) และฐาน(3) 10. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง มีขาตั้ง (15)จำนวนหนึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของฐาน (3) ------------ ------28/08/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้าข้อถือสิทธิ 1. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ประกอบด้วย ตัวถัง (1) ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) และท่อให้อากาศ (5) ทำหน้าที่ส่งผ่านอากาศจากภายนอกตัวถัง (1) เข้ามาภายในตัวถัง (1) ตัวถัง(1) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน สามารถส่งผ่านแสงสว่างที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อราสู่ภายในตัวถัง(1) ได้อย่างทั่วถึง โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับตัวถัง(น คือ แก้ว ตัวถัง(1) มีฝาถัง(2) และฐาน(3) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับฝาถัง(2) และฐาน(3) คือ สแตนเลส (stainless steel) ชํ่งที่ฝาถัง(2) มีช่องที่เปิดปิดได้(12)สำหรับใส่เชื้อและสารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง มีวาล์วระบายอากาศ(1 1) สำหรับระบายอากาศภายในตัวถังน) ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ติดตั้งในแนวตั้งภายในตัวถัง(น ที่บริเวณส่วนกลางของตัวถัง(1) ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ท่อให้อากาศ(5) มีส่วนปลายที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดนัท(6) อยู่ในตำแหน่งใกล้กับก้นถังปฏิกรณ์ มีรูให้อากาศ(7) จำนวนหนึ่ง ที่ด้านบนโดยรอบของรูปทรงโดนัท(6) ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ติดตั้งเหนือรูปทรงโดนัท(6) ของท่อให้อากาศ(5) โดยมีขนาดเล้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เพียงพอที่ฟองอากาศที่ไหลออกจากรูปทรงโดนัท(6) ไหลรวมถันขึ้นภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ได้ โดยบังคับทิศทางการไหลของของเหลวในบริเวณที่อยู่เหนือรูปทรงโดนัท(6) ให้ไหลในทิศทางที่ขึ้นไปทางด้านบนของตัวถังน)ผ่านภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) และไหลวนกลับลงมาด้านล่างของตัวถัง(น ผ่านทางด้านนอกของท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) เพื่อสร้างการไหลวนอย่างต่อเนื่อง ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน ที่สามารถส่งผ่านแสงสว่างที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อราลู่ภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ได้ โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) คือ แก้ว และที่ด้านล่างสุดของตัวถัง(1) มีวาล์วสำหรับเก็บเกี่ยว(14) ติดตั้งอยู่ 2.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง รูให้อากาศ(7) มีขนาดที่เหมาะสมคือระหว่าง 0.5-1.5 มิลลิเมตร 3. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง ท่อให้อากาศ (5) ติดตั้งกับฝาถัง (2) และทำหน้าที่เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้งท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ภายในตัวถัง (1) 4.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง ท่อให้อากาศ (5) ติดตั้งกับฝาถัง (2) และทำหน้าที่เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้งท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ภายในตัวถัง (1) หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 5. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง ยังประกอบด้วย ช่องสำหรับมาตรวัด (8) หรือมีมาตรวัดปัจจัยในการเพาะเลี้ยงติดตั้งร่วมเข้าไปภายในตัวถัง (1) เพื่อวัดปัจจัย ซึ่งเลือกได้จาก อุณหภูมิ ความความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในของเหลว ค่าน้ำตาลคงเหลือ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง 6. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 5 ที่ซึ่ง ช่องสำหรับมาตรวัด(ร) อาจติดตั้งกับฝาถัง(2) และทำหน้าที่เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้งท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ภายในตัวถัง(1) 7. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 5 หรือ 6 ที่ซึ่ง ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ติดตั้งโดยใช้ท่อให้อากาศ(ร) และช่องสำหรับมาตรวัด(ร) เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้ง และมีโครงเชื่อม(9) ติดตั้งเชื่อมระหว่างถัน 8. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง มีวาว์ลนำสารละลายออก (13)ติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างด้านข้างของตัวถัง (1)เพื่อนำตัวอย่างสารละลายออก 9. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง มีโครงแนวตั้ง(10) จำนวนหนึ่ง ยึดระหว่างฝาถัง(2) และฐาน(3) 10. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่งที่ซึ่ง มีขาตั้ง (15)จำนวนหนึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของฐาน (3) ------------ หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ 1.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ประกอบด้วย ตัวถัง (1) ท่อรูป ทรงกระบอกปลายเปิด (4) ท่อให้อากาศ (5) ซึ่งมีส่วนปลายที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดนัท (6) ตัวถัง(1) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน สามารถส่งผ่านแสงสว่างที่ใช้ในการเจริญเติบโตของ เชื้อราสู่ภายในตัวถังน) ได้อย่างทั่วถึง โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับตัวถังน) คือ แก้ว ตัวถัง (1) มีฝาถัง(2) และฐาน(3) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน โดยวัสดุที่เหมาะสมสำหรับฝา ถัง(2) และฐาน(3) คือ สแตนเลส (stainless steel) ซึ่งที่ฝาถัง(2) มีช่องที่เปิดปิดได้(12)สำหรับใส่เชื้อ และสารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง มีวาล์วระบายอากาศ(11) สำหรับระบายอากาศภายในตัวถัง(1) และที่ ด้านล่างสุดของตัวถัง(1) มีวาล์วสำหรับเก็บเกี่ยว(14) ติดตั้งอยู่ ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ติดตั้งในแนวตั้งภายในตัวถัง(1) ที่บริเวณส่วนกลางของ ตัวถัง(1) เหนือรูปทรงโดนัท(6) ของท่อให้อากาศ(5) โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เพียงพอที่ ฟองอากาศที่ไหลออกจากรูปทรงโดนัท(6) ไหลรวมกันขึ้นภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ได้โดยบังคับทิศทางการไหลของของเหลวในบริเวณที่อยู่เหนือรูปทรงโดนัท(6)ให้ไหลในทิศทาง ที่ขึ้นไปทางด้านบนของตัวถัง(1)ฝานภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) และไหลวนกลับลงมา ด้านล่างของตัวถัง(1) ผ่านทางด้านนอกของท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) เพื่อสร้างการไหลวน อย่างต่อเนื่อง ท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ทำจากวัสดุที่มีความคงทน ที่สามารถส่งผ่านแสงสว่างที่ ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อราสู่ภายในท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ได้ โดยวัสดุที่เหมาะสม สำหรับท่อรูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) คือ แก้ว ท่อให้อากาศ(5) ทำหน้าที่ส่งผ่านอากาศจากภายนอกตัวถัง(1) เข้ามาภายในตัวถัง(1) มีส่วน ปลายที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดนัท(6) อยู่ในตำแหน่งใกล้กับก้นถังปฏิกรณ์ มีรูให้อากาศ(7) จำนวน หนึ่ง ที่ด้านบนโดยรอบของรูปทรงโดนัท(6) 2.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง รูให้อากาศ (7) มีขนาดที่เหมาะสมคือระหว่าง 0.5-1.5 มิลลิเมตร 3.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง ท่อ ให้อากาศ (5) ติดตั้งกับฝาถัง (2) และทำหน้าที่เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้งท่อรูปทรงกระบอก ปลายเปิด (4) ภายในตัวถัง (1) 4.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ท่อให้อากาศ (5) ติดตั้งกับฝาถัง (2) และทำหน้าทีเป็นโครงหลักสำหรับติดตั้งท่อรูป ทรงกระบอกปลายเปิด (4) ภายในตัวถัง (1) 5.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง ยังประกอบด้วย ช่องสำหรับมาตรวัด (8) หรือมีมาตรวัดปัจจัยในการเพาะเลี้ยงติดตั้งร่วมเข้าไป หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า ภายในตัวถัง (1) เพื่อวัดปัจจัย ซึ่งเลือกได้จาก อุณหภูมิ ความความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ ละลายอยู่ในของเหลว ค่าน้ำตาลคงเหลือ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง 6.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 5 ที่ซึ่ง ช่องสำหรับ มาตรวัด(8) อาจติดตั้งกับฝาถัง(2) และทำหน้าที่เป็นโครงหลักสำหรับติดตั้งท่อรูปทรงกระบอก ปลายเปิด (4) ภายในตัวถัง(1) 7.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 5 หรือ 6 ที่ซึ่ง ท่อ รูปทรงกระบอกปลายเปิด (4) ติดตั้งโดยใช้ท่อให้อากาศ(5) และช่องสำหรับมาตรวัด(8) เป็นโครง หลักสำหรับติดตั้ง และมีโครงเชื่อม(9) ติดตั้งเชื่อมระหว่างกัน 8.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง มีวาว์ลนำสารละลายออก (13) ติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างด้านข้างของตัวถัง (1)เพื่อนำตัวอย่าง สารละลายออก 9.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง มีโครงแนวตั้ง(10) จำนวนหนึ่ง ยึดระหว่างฝาถัง(2) และฐาน(3) 10.ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้อากาศ (Airlift Bioreactor) ตามข้อถือสิทธิ 1-7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง มีขาตั้ง (15) จำนวนหนึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของฐาน (3)