ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1803001928

วันที่ขอ : 28 Aug 2561

วันที่รับคำขอ : 28 Aug 2561

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวณัฐชยา คำรังษี

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งรับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตร/สั่งประกาศโฆษณาและจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

A01N 65/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :