ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1903000622

วันที่ขอ : 11 Mar 2562

วันที่รับคำขอ : 11 Mar 2562

เลขที่ประกาศ : 17269

วันที่ประกาศ : 29 Jan 2564

เล่มที่ประกาศ : 2 / 2564

เลขที่สิทธิบัตร : 17269

วันที่จดทะเบียน : 29 Jan 2564

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

เอกสารคำขอ ณ วันประกาศโฆษณา Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวจันทนี อุทธิสินธุ์, นางสาวชนกนันท์ บางเลี้ยง, นายจรัส บุณยธรรมา

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก

สถานะสุดท้าย : ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร

วันที่ตามสถานะ : 26 Apr 2564

IPC/ID

G01P 15/16

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า บทสรุปการประดิษฐ์ ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกเน้นการทำงานประสานกันระหว่างอุปกรณ์ สำหรับปล่อยวัตถุตกอย่างอิสระภายใต้ความโน้มถ่วงของโลก หน่วยควบคุมการทำงาน(7) และหน่วย ประมวลผล โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยควบคุมการทำงาน (7) และหน่วยประมวลผล ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และหน่วยการวัด ตัวตรวจวัด ได้แก่ ตัวตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (vibration sensor) ตัวตรวจทางแสง (optical sensor) ที่จะตรวจวัดและส่งสัญญาณไปยังหน่วยควบคุมการทำงาน (7) เพื่อหยุดการวัดเวลาของหน่วยประมวลผล ซึ่งหน่วยประมวลผลจะนำระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุทรง กลมที่วัดได้ และการกระจัดจากตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสุดท้าย หน่วยประมวลผลจะทำการประมวลผล ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วและแสดงผลค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ณ ตำแหน่งที่ทำการวัด ด้วยหน่วยแสดงผล

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ------17/01/2563------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ1. ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ประกอบด้วย ฐานรูปทรงเรขาคณิต (1) เชื่อมต่อกับแกนยึดแนวตั้ง (2) และแกนยึดแนวนอน (4) มีขดลวดกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (6) ส่งแรงยึดวัตถุทรงกลม(9) ที่ตอบสนองต่อแรงแม่เหล็กเอาไว้ เมื่อหยุดการปล่อยกระแสไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้าดังกล่าวจะหมดอำนาจแม่เหล็ก ทำให้วัตถุทรงกลม (9) ตกลงมา

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

------17/01/2563------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ1. ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ประกอบด้วย ฐานรูปทรงเรขาคณิต (1) เชื่อมต่อกับแกนยึดแนวตั้ง (2) และแกนยึดแนวนอน (4) มีขดลวดกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (6) ส่งแรงยึดวัตถุทรงกลม(9) ที่ตอบสนองต่อแรงแม่เหล็กเอาไว้ เมื่อหยุดการปล่อยกระแสไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้าดังกล่าวจะหมดอำนาจแม่เหล็ก ทำให้วัตถุทรงกลม (9) ตกลงมาที่ฐาน (1) มีลักษณะพิเศษคือ มีหน่วยควบคุมการทำงาน (7) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สำหรับปล่อยวัตถุตกอย่างอิสระนี้ โดยเขื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณซึ่งติดตั้งตัวตรวจวัดด้านล่าง (8) โดยสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของตัวตรวจวัดได้มีหน่วยประมวลผลตามวิถีทางคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ประมวลผลค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงและแสดงผลค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงที่วัดได้ผ่านทางหน่วยแสดงผล2. ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัวตรวจวัดด้านล่าง (8) เป็นตัวตรวจวัดเสียง3. ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัวตรวจวัดด้านล่าง (8) เป็นตัวตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ------------ ------06/12/2562------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า ข้อถือสิทธิ1. สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา ประกอบด้วย - น้ำตรีผลานานาผลไม้ ปริมาณร้อยละ 35-45 โดยน้ำหนัก - สารก่อเจล ปริมาณร้อยละ 0.2-30 โดยน้ำหนัก - สารแต่งรสหวาน ปริมาณร้อยละ 25-35 โดยน้ำหนัก - สารปรับความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณร้อยละ 0.1-3 โดยน้ำหนัก - สารแต่งสี ปริมาณร้อยละ 0.1-1.0 โดยน้ำหนัก - สารแต่งกลิ่น ปริมาณร้อยละ 0.01-1.0 โดยน้ำหนัก - สารกันเสีย ปริมาณร้อยละ 0.02-0.1 โดยน้ำหนัก2. สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา ตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีปริมาณขององค์ประกอบที่เหมาะสม ดังนี้ - ตรีผลานานาผลไม้ ปริมาณร้อยละ 42 โดยน้ำหนัก - สารก่อเจล ปริมาณร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก - สารแต่งรสหวาน ปริมาณร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก - สารปรับความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณร้อยละ 2.5 โดยน้ำหนัก - สารแต่งสี ปริมาณร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก - สารแต่งกลิ่น ปริมาณร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก - สารกันเสีย ปริมาณร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก3. สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งสารก่อเจล ที่ใช้เลือกได้จาก ผงวุ้น (agar) กลูโคแมนแนน (glucomannan) เจลาติน (gelatin) คาราจีแนน (carrageenan) เปคติน (pactin) อะคาเซีย (acacia) เจลแลนกัม (gellan gum) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ สารดังกล่าวผสมกัน4. สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา ตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งสารแต่งรสหวาน ที่ใช้เลือก ได้จาก น้ำตาลทราย กลูโคสไซรัป (glucose syrup) ฟรุคโตสไซรัป (fructose syrup) อย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือ สารดังกล่าวผสมกัน5. สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา ตามข้อถือสิทธิ 1-4 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งสารปรับความเป็นกรด- ด่าง ที่ใช้เลือกได้จากกรดซิตริก (citric acid) กรดมาลิก (malic acid) กรดแล็กติก (lactic acid) โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต (potassium bicarbonate) โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ สารดังกล่าวผสมกัน หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า 6. สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา ตามข้อถือสิทธิ 1-5 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งสารกันเสีย ที่ใช้เลือกได้ จากโซเดียมเบนโซเอท (sodium benzoate) 7. กรรมวิธีการผลิตกัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา ที่ซึ่งมีองค์ประกอบตามข้อถือสิทธิ 1-6 ข้อใดข้อหนึ่ง มีขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมแม่พิมพ์แป้ง โดยนำแป้งข้าวโพด หรือ แป้งข้าวสาลี อบที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส นาน 3-4 ชั่วโมง จากนั้นนำไปผ่านแร่งเบอร์ 80-100 แล้วนำแป้งที่เตรียมได้เกลี่ยในภาชนะที่มีลักษณะแบนเพื่อให้ผิวหน้าเรียบและแน่น กดพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์แป้งที่เตรียมไว้ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามที่ต้องการ และพักทิ้งไว้ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมกัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา ประกอบด้วย ก. น้ำตรีผลานานาผลไม้ประกอบด้วย น้ำสมอพิเภก ปริมาณร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก น้ำสมอไทยปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก น้ำมะขามป้อม ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก น้ำส้ม ปริมาณร้อยละ 24 โดยน้ำหนัก น้ำกีวี ปริมาณร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก น้ำเสาวรส ปริมาณร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตน้ำตรีผลานานาผลไม้ มีขั้นตอนดังนี้ เตรียมสมุนไพรตรีผลาประกอบด้วยสมอพิเภก สมอไทย มะขามป้อมในอัตราส่วน 3:2:1 ตามลำดับ นำมาล้างจนสะอาดแล้วอบให้แห้ง ต้มกับน้ำสะอาดปริมาตร 3-5 ลิตร นาน 1-3ชั่วโมง ด้วยหม้อต้มไฟฟ้า ทิ้งไว้ให้เย็น กรองน้ำตรีผลาด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นนำผลไม้สดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ส้มกีวี เสาวรส มาล้างน้ำให้สะอาด ปั่นด้วยเครื่องปั่นแยกกาก แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง ผสมน้ำตรีผลากับน้ำผลไม้ที่เตรียมไว้ ใส่เกลือและน้ำผึ้งเล็กน้อย บรรจุลงในขวดแก้วที่มีฝาปิด จะได้น้ำตรีผลานานาผลไม้ นำขวดน้ำตรีผลานานาผลไม้ที่ได้ลงในหม้อพาสเจอร์ไรส์ ที่มีอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส นาน 30-60 นาที แล้วนำไปแช่ในน้ำเย็น 1-5 องศาเซลเซียส นาน 5-10 นาที ข. โปรยสารก่อเจลลงในน้ำตรีผลาที่เตรียมได้จากข้อ ก. ให้พองตัว ในกระทะทองเหลืองที่หล่อด้วยน้ำ ที่อุณหภูมิ 95-120 องศาเซลเซียส ค. ละลายสารแต่งรสหวานในน้ำตรีผลาที่เตรียมได้จากข้อ ข. โดยคนช้าๆ อย่างต่อเนื่องในกระทะทองเหลืองที่หล่อด้วยน้ำ ที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส เมื่อสารละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เติมสารแต่งสีสารแต่งกลิ่น และสารกันเสีย แล้วคนเบาๆ ผสมอีกครั้งจนเป็นเนื้อเดียวกัน ง. นำสารละลายที่เตรียมได้ในข้อ ค. หยอดลงในแม่พิมพ์แป้งที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ในแม่พิมพ์แป้ง 8-24ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นแกะออกจากแม่พิมพ์ ------------ หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า ข้อถือสิทธิ 1. ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ประกอบด้วย ฐานรูปทรงเรขาคณิต(1) เชื่อมต่อกับ แกนยึดแนวตั้ง(2) และแกนยึดแนวนอน(4) มีขดลวดกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(6) ส่งแรงยึดวัตถุทรงกลม(9) ที่ตอบสนองต่อแรงแม่เหล็กเอาไว้ เมื่อหยุดการปล่อยกระแสไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้าดังกล่าวจะหมดอำนาจ แม่เหล็ก ทำให้วัตถุทรงกลม(9) ตกลงมาที่ฐาน(1) มีลักษณะพิเศษคือ มีหน่วยควบคุมการทำงาน(7) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สำหรับปล่อยวัตถุ ตกอย่างอิสระนี้ โดยเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณซึ่งติดตั้งตัวตรวจวัดด้านล่าง(8) โดยสามารถ ปรับเปลี่ยนชนิดของตัวตรวจวัดได้ มีหน่วยประมวลผลตามวิถีทางคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ประมวลผลค่าความเร่ง เนื่องจากความโน้มถ่วงและแสดงผลค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงที่วัดได้ผ่านทางหน่วยแสดงผล 2. ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัวตรวจวัดด้านล่าง(8) เป็นตัว ตรวจวัดเสียง 3. ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัวตรวจวัดด้านล่าง(8) เป็นตัว ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 4. ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ตามข้อถือสิทธิข้อ 2 ที่ซึ่งตรวจวัดความเร่งเนื่องจาก ความโน้มถ่วงของโลกได้ระหว่าง 8.41 - 9.04 เมตร/วินาที2 5. ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก ตามข้อถือสิทธิข้อ 3 ที่ซึ่งตรวจวัดความเร่งเนื่องจาก ความโน้มถ่วงของโลกได้ระหว่าง 8.50 - 8.95 เมตร/วินาที2