ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 1903002555

วันที่ขอ : 02 Oct 2562

วันที่รับคำขอ : 02 Oct 2562

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปรเมนทร์ พอใจ, นายณัฐพงค์ จันจุฬา, นายอทิพงศ์ บุตรชานนท์, นางสาวพเยาว์ แช่มประเสริฐ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : ชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมก่อนประกาศ

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

A23L 1/28

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :