ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 2103000306

วันที่ขอ : 29 Jan 2564

วันที่รับคำขอ : 29 Jan 2564

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอมร ไชยสัตย์, นางสาวลัดดามณี พุทธาทำ, นางปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, นางสาวปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมก่อนประกาศโฆษณาตามจนท.สั่ง

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

C09D 133/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :