ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 2103001285

วันที่ขอ : 11 May 2564

วันที่รับคำขอ : 11 May 2564

เลขที่ประกาศ :

วันที่ประกาศ :

เล่มที่ประกาศ :

เลขที่สิทธิบัตร :

วันที่จดทะเบียน :

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปรเมนทร์ พอใจ, นายอทิพงศ์ บุตรชานนท์, นายจักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : สิทธิบัตรยังไม่ประกาศโฆษณา

สถานะสุดท้าย : ชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมก่อนประกาศ

วันที่ตามสถานะ : -

IPC/ID

H01J 37/32

H05H 1/24

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : ยังไม่ประกาศโฆษณา

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : ยังไม่ประกาศโฆษณา

แท็ก :