ข้อมูลส่วนที่ 1

เลขที่คำขอ : 0903000019

วันที่ขอ : 29 Dec 2551

วันที่รับคำขอ : 09 Jan 2552

เลขที่ประกาศ : 6007

วันที่ประกาศ : 14 Feb 2554

เล่มที่ประกาศ : 2 / 12

เลขที่สิทธิบัตร : 6007

วันที่จดทะเบียน : 14 Feb 2554

เอกสารประกาศโฆษณา : Download File

ข้อมูลส่วนที่ 2

ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ

ตัวแทน :

ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ

ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์

สถานะสุดท้าย : สิ้นอายุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

วันที่ตามสถานะ : 28 Dec 2557

IPC/ID

C05G 1/00

บทสรุปการประดิษฐ์ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา Read File : DC60 น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์(การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน) ประกอบด้วย น้ำปุ๋ย 3 ชนิด คือ 1. น้ำปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) 165.0 กรัม โพแตสเซียมไนเตรต (KNO3) 190.0 กรัม แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) 44.0 กรัม แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) 37.0 กรัม และ โพแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 17.0 กรัม 2. น้ำปุ๋ยธาตุอาหารรอง ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 9 ชนิด คือ แมงกานีสซัลเฟต (MnSo4) 0.552 กรัม กรดบอริก (H3BO3) 4.960 กรัม ซิงซัลเฟต (ZnSO4) 4.912 กรัม โพแทสเซียมไอโอได (KI) 0.664 กรัม โซเดียมโมลิบเดต (Na2Mo O4) 0.200 กรัม โคบอลคลอไรด์ (Co Cl2 ) 0.020 กรัม คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSo4) 0.020 กรัม โซเดียมคีเลต (Na2-EDTA) 29.800 กรัม และ เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) 22.280 กรัม 3. น้ำปุ๋ยวิตามิน ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ ไกลซีน (Glycine )1.60 กรัม นิโคตินิก แอซิก (Nicotinic acid ) 0.40 กรัม ไพริดอกซิน (Pyridoxine -HC1) 0.40 กรัม ไธอามีน (Thiamine -HCI) 0.08 กรัม และ มายโอ -อิโนซิทอล (Myo-inositol ) 80.00 กรัม         น้ำปุ๋ยผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์ ( การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน) ประกอบด้วย น้ำปู่ย 3 ชนิด คือ  1. น้ำปู๋ยธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ  แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) 165.0 กรัม โพแตสเซียมไนเตรต (KNO3) 190.0 กรัม แคลเซียมคอลไรด์ (CaCl2) 44.0 กรัม  แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4)37.0 กรัม  และ โพแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 17.0 กรัม  2. น้ำปู่ยธาตุอาหารรอง ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 9 ชนิด คือ แมกกานีสซัลเฟต (MnSo4)0.552 กรัม กรดบอริก (H3BO3) 4960 กรัม  ซิงซัลเฟต (ZnSO4)4.912 กรัม  โพแทสเซียมไฮโดได (KI) 0.664  กรัม  โซเดียมโมลิบเดต (Na2Mo O4) 0.200 กรัม   โคบอลคลอไรด์ (CO Cl2 ) 0.020 กรัม   คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) 0.020 กรัม  โซเดียมคึเลต (Na2-EDTA)29.800 กรัม  และ  เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4)22.280 กรัม  3. น้ำปู่ยวิตามิน ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ  ไกลซีน (Glycine ) 1.60 กรัม  นิโคตินิก แอซิก (Nicotinic acid )  0.40 กรัม  ไพริดอกซิน (Pyridoxine -HC1) 0.40 กรัม  ไธอามีน (Thiamine -HCI)0.08 กรัม  และ มายโอ -อิโนซิทอล (Myo-inositol )80.00 กรัม 

ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :       น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์ ประกอบด้วยปู่ยน้ำ 3 ชนิด คือ 1. น้ำปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ                1.1 แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) 165.0 กรัม                1.2 โพแตสเซีย

แท็ก :

สถานะคำขอ

ข้อมูลส่วนที่ 3

เอกสารข้อถือสิทธิ์ Read File

หนังสือสำคัญจดทะเบียน Read File

เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ Read File

ภาพเขียนRead File

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :

      น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์ ประกอบด้วยปู่ยน้ำ 3 ชนิด คือ 1. น้ำปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ                1.1 แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) 165.0 กรัม                1.2 โพแตสเซียมไนเตรต (KNO3) 190.0 กรัม                1.3 แคลเซียมคอลไรด์ (CaCl2) 44.0 กรัม                1.4 แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4)37.0 กรัม                1.5 โพแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 17.0 กรัม  2. น้ำปู่ยธาตุอาหารรอง ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 9 ชนิด คือ               2.1 แมกกานีสซัลเฟต (MnSo4)0.552 กรัม               2.2 กรดบอริก (H3BO3) 4960 กรัม                2.3 ซิงซัลเฟต (ZnSO4)4.912 กรัม                2.4 โพแทสเซียมไฮโดได (KI) 0.664  กรัม               2.5 โซเดียมโมลิบเดต (Na2Mo O4) 0.200 กรัม                2.6 โคบอลคลอไรด์ (CO Cl2 ) 0.020 กรัม                2.7 คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) 0.020 กรัม                2.8 โซเดียมคึเลต (Na2-EDTA)29.800 กรัม                2.9 เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4)22.280 กรัม  3. น้ำปู่ยวิตามิน ประกอบด้วยน้ำ 10 ลิตร และสารเคมี 5 ชนิด คือ                3.1 ไกลซีน (Glycine ) 1.60 กรัม                3.2 นิโคตินิก แอซิก (Nicotinic acid )  0.40 กรัม                3.3 ไพริดอกซิน (Pyridoxine -HC1) 0.40 กรัม                3.4 ไธอามีน (Thiamine -HCI)0.08 กรัม                3.5 มายโอ -อิโนซิทอล (Myo-inositol )80.00 กรัม