ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่8 ก.พ. 2550 
2 รับจดทะเบียน25 มิ.ย. 2551 
3 ประกาศโฆษณา25 มิ.ย. 2551 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี9 ก.พ. 2554ปีที่ 5 ถึง 6
5 ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ6 ธ.ค. 2555ปีที่ 8
6 ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ12 พ.ย. 2557ปีที่ 10
7 สิ้นอายุ7 ก.พ. 2560