ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่17 ธ.ค. 2553 
2 ประกาศโฆษณา20 ก.พ. 2555 
3 ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์22 มี.ค. 2555 
4 รับจดทะเบียน8 ธ.ค. 2564 
5 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี22 ธ.ค. 2564ปีที่ 5 ถึง 20