ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่16 ก.ย. 2554 
2 รับจดทะเบียน7 มิ.ย. 2559 
3 ประกาศโฆษณา7 มิ.ย. 2559 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี1 ส.ค. 2559ปีที่ 5 ถึง 6
5 ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ30 มิ.ย. 2560ปีที่ 8
6 ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ5 ก.ค. 2562ปีที่ 10