ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่21 ก.พ. 2556 
2 ประกาศโฆษณา16 ม.ค. 2558 
3 ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์27 มี.ค. 2558 
4 ละทิ้ง6 ม.ค. 2563