ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่26 ก.ย. 2557 
2 รับจดทะเบียน27 มี.ค. 2558 
3 ประกาศโฆษณา27 มี.ค. 2558 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี20 ก.ค. 2561ปีที่ 5 ถึง 6
5 ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ3 ก.ค. 2563ปีที่ 8