ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่17 มี.ค. 2560 
2 รับจดทะเบียน26 พ.ย. 2563 
3 ประกาศโฆษณา26 พ.ย. 2563 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี29 ม.ค. 2564ปีที่ 5 ถึง 6