ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่19 พ.ค. 2560 
2 รับจดทะเบียน8 พ.ย. 2562 
3 ประกาศโฆษณา14 พ.ย. 2562 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี22 พ.ย. 2562ปีที่ 5 ถึง 6