ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่18 ส.ค. 2560 
2 รับจดทะเบียน5 ต.ค. 2561 
3 ประกาศโฆษณา19 พ.ย. 2561 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี2 ก.ค. 2564ปีที่ 5 ถึง 6