ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่8 ก.ย. 2560 
2 รับจดทะเบียน17 มิ.ย. 2564 
3 ประกาศโฆษณา17 มิ.ย. 2564 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี8 ก.ค. 2564ปีที่ 5 ถึง 6