ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่28 ส.ค. 2561 
2 รับจดทะเบียน24 ธ.ค. 2564 
3 ประกาศโฆษณา30 ธ.ค. 2564 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี2 มิ.ย. 2565