ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่5 ต.ค. 2561 
2 รับจดทะเบียน9 เม.ย. 2562 
3 ประกาศโฆษณา12 เม.ย. 2562